Afvalstoffenfiches

De internettoepassing Afvalstoffenfiches bevat voor een aantal afvalstoffen een fiche met relevante informatie. Deze informatie bestaat uit courante benamingen voor de afvalstof, bijhorende codes (EURAL, OESO/Basel, goederencode), courante verwerkingswijzen. Per fiche worden ook een of meerdere foto's van de afvalstof getoond.

Deze informatie is algemene informatie over de afvalstof die in de meeste gevallen van toepassing is. Uitzonderlijke gevallen zijn echter niet altijd in de fiches terug te vinden.

Meer informatie over het gebruik van de toepassing afvalstoffenfiches en over hoe u de fiches via de toepassing consulteert vindt u in de gebruikershandleiding bij de toepassing.