Afvalstoffenregister

Net als alle andere afvalstoffenproducenten houden garages en carrosseriebedrijven een afvalstoffenregister bij. Dit is een register van alle gegevens van de afvalstoffen: de hoeveelheid, de aard en de samenstelling, het identificatienummer van de inzamelaar die de afvalstoffen ophaalt, de verwerkingswijze van de afvalstoffen en de naam, het adres en het identificatienummer van de verwerker. U vult het afvalstoffenregister minstens maandelijks aan en houdt het minstens 5 jaar bij ter inzage op de inrichting.

Als afvalstoffenregister kunt u een verzameling van identificatieformulieren gebruiken, aangevuld met de gegevens van afvalbewegingen waar geen identificatieformulier voor nodig is.