Anti-reclamestickers

Er zit papier en karton in vele toepassingen, zoals kartonnen verpakkingen, brieven, reclame, kranten, tijdschriften en schrijfpapier. Men koopt het aan en krijgt het vaak ook ongevraagd.

Ongewenst papierafval kan u verminderen door:

  • een antireclamesticker op de brievenbus, om ongeadresseerde reclame en/of gratis regionale pers te weigeren. Deze sticker is gratis te verkrijgen in de publieke ruimte van uw postkantoor (tussen de andere gratis info) of bij uw gemeente of intercommunale;
  • heeft u reeds een antireclamesticker, maar ontvangt u toch nog ongeadresseerd reclamedrukwerk, dan kan u een klacht indienen bij de verantwoordelijke uitgever vermeld op het reclamedrukwerk of bij uw gemeente of intercommunale. Gemeenten en intercommunales bestellen de stickers bij hun lokaal postkantoor;
  • registratie op de Robinsonlijst, om geadresseerde reclame tegen te gaan;
  • tips van papierpreventiecampagnes.

Ongeveer 15% van de ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen bestaat uit papier- & kartonafval, dat in hoofdzaak selectief wordt ingezameld om het te recycleren.

Niet alleen de consument maar ook de bedrijven moeten deze fractie verplicht selectief aanbieden voor ophaling.

Voor gemeenten en intercommunales

Via deze link kunt u als gemeente of intercommunale uw stickers bestellen en laten leveren in het door u gekozen postkantoor.

Contact

Team Lokaal Materialenbeheer
lokalebesturen@ovam.be
015 284 356