Appartementen - Vrijstelling van saneringsplicht

Wordt u geconfronteerd met een bodemverontreiniging waarvoor verdere stappen nodig zijn? Betreft het een grond waarop een gedwongen mede-eigendom is gevestigd? Meent u echter dat u die vervolgstappen niet moet ondernemen? Dan kunt u vrijstelling van saneringsplicht aanvragen. Als u deze vrijstelling bekomt, moet u het beschrijvend bodemonderzoek of de bodemsanering niet uitvoeren. Deze pagina bevat de situaties die zich kunnen voordoen wanneer de verontreiniging tot stand is gekomen op een grond waarop een gedwongen mede-eigendom is gevestigd.

Verontreiniging te linken met één bepaalde kavel

Indien er verontreiniging wordt vastgesteld die enkel kan gelinkt worden met een bepaalde kavel vb tankstation, dan zal de exploitant/gebruiker/eigenaar van deze kavel worden aangesproken om de vervolgstappen uit te voeren. Meent u als exploitant/gebruiker/eigenaar van deze kavel dat u deze vervolgstap niet moet ondernemen? Dan kunt u vrijstelling van saneringsplicht aanvragen. Gebruik hiervoor de formulieren die u hiernaast kan aantreffen.

De eigenaars/exploitanten/gebruikers van de andere kavels worden voor deze vervolgstappen niet aangesproken.

Verontreiniging te linken met de uitbating van de gedwongen mede-eigendom

Indien er verontreiniging wordt vastgesteld die wordt gelinkt met de uitbating van de gedwongen mede-eigendom vb met de verwarmingstanks van het gebouw, dan zal de vereniging van mede-eigenaars worden aangesproken om de vervolgstappen uit te voeren.

Wordt een kavel overgedragen en blijkt uit het bodemattest dat er nog een vervolgstap nodig is voor deze verontreiniging, dan dient de overdrager vrijstelling van saneringsplicht aan te vragen. In dat kader dient de overdrager in zijn standpunt te verwijzen naar de vereniging van mede-eigenaars en aan te geven dat de betrokken verontreiniging volledig tot stand is gekomen tijdens de periode dat de vereniging van mede-eigenaars er aanwezig is. Zolang deze vrijstelling niet is bekomen, kan de overdracht niet plaatsvinden.

Verontreiniging aanwezig voordat gedwongen mede-eigendom er is gekomen

Indien er verontreiniging wordt vastgesteld die tot stand is gekomen voordat de gedwongen mede-eigendom er was vb oude sto