Basisinformatie voor risico-evaluaties

Deze documenten vertellen u welke methodiek u best volgt voor het uitvoeren van een risico-evaluatie bij bodemverontreiniging, en hoe u te werk gaat voor het afleiden van bodemsaneringsnormen, toetsingswaarden, richtwaarden en streefwaarden.

'Basisinformatie voor risico-evaluaties' omvat vier delen:

 • Deel 1 
  'Werkwijze voor het opstellen van bodemsaneringsnormen, toetsingswaarden, richtwaarden en streefwaarden' (herziening 2016)

 • Deel 2 
  'Uitvoeren van een humaan-toxicologische locatiespecifieke risico-evaluatie' (herziening 2016)

 • Deel 3 
  'Formularium van Vlierhumaan' is vervangen door 'S-Risk Technical Guidance Document', beschikbaar op de website van S-Risk. Deel 3 versie 2004 dient enkel als achtergrondinformatie bij de bodemsaneringsnormen zoals gepubliceerd in Vlarebo tot en met 2008.

 • Deel 4 
  'Stofdata normering' versie 2004 en alle 'Aanvullingen' dienen als achtergrondinformatie bij de bodemsaneringsnormen zoals gepubliceerd in Vlarebo tot en met 2008. De stofdata zoals te gebruiken bij de locatiespecifieke risicobeoordeling en bij het berekenen van terugsaneerwaarden zijn opgenomen in het document 'S-Risk - Stoffenfiches', eveneens beschikbaar op de website van S-Risk.

 

Publicaties