Productie van bedrijfsafvalstoffen en secundaire grondstoffen

Het Integraal Milieujaarverslag (IMJV) verzamelt gegevens over de productie van bedrijfsafvalstoffen in Vlaanderen bij een selectie van bedrijven. Op basis van deze steekproef van meldingsgegevens van bedrijven wordt de totale productie van bedrijfsafvalstoffen in Vlaanderen geschat per sector en grootteklasse. Vanaf productiejaar 2012 kan ook een overzicht van de geproduceerde secundaire grondstoffen gemaakt worden.

In het bestand 'Rapport bedrijfsafval 2004-2016' staan de hoeveelheden bedrijfsafval geproduceerd van 2004 tot 2016, samen met een aantal conclusies. Er wordt een opsplitsing gemaakt naar verwerkingswijze. Voor productiejaar 2016 worden de grootste afvalstromen en de sectoren die het meeste afval produceren, weergegeven. Ook de ontkoppelingsindicator, de productie van secundaire grondstoffen en voedingsgerelateerde afvalstoffen komen aan bod.

Het bestand 'Data bedrijfsafval en secundaire grondstoffen 2004-2016', een Excelbestand bestaande uit meerdere tabbladen, bevat meer gedetailleerde cijfers, per sector en per afvalstroom.