Grondverzet - Vakinformatie - Uitloging, methodiek, F-leach

Uitloging

Verontreinigende stoffen in de bodem worden door regenwater uitgespoeld naar het grondwater. Nochtans staan de huidige bodemsaneringsnormen voor bodem en grondwater los van elkaar. Dit betekent dat voldoen aan de bodemsaneringsnorm voor de vaste fase niet noodzakelijk de bescherming van de grondwaterkwaliteit garandeert. Vooral bij bodems, met een geringe vastleggingscapaciteit of bij verontreiniging met mobiele contaminanten is de grondwaterkwaliteit onvoldoende beschermd.

Methodiek

Er werd een methodiek ontwikkeld waarmee de risico's op uitloging van contaminanten uit de onverzadigde zone worden gekwantificeerd. Aan de hand van deze methodiek wordt de evolutie van de bodemkwaliteit in de tijd beschreven.

Daarnaast verspreiden verontreinigende stoffen in het grondwater zich verder en vormen ze zo een gevaar voor receptoren zoals oppervlaktewater, een grondwaterwinning, een woonzone. Een tweede luik van de methodiek omvat een bron-pad-receptor analyse waarmee de risico's voor de receptoren worden bepaald. De evolutie in de tijd wordt eveneens berekend.

Daarnaast werd de methodiek ook uitgewerkt voor verontreingingen met minerale olie.  Uitloogrisico-minerale-olie-toetsingsmethodiek

Rapport

Het rapport omvat twee delen:

De rekentool waarmee de risico's op uitloging gesimuleerd kunnen worden alsook de handleiding voor het gebruik van de rekentool vindt u hier

F-LEACH-3.0.1.exe (dit document opent in Google Drive. Vanop deze locatie kunt u dan het bestand downloaden)

pdf bestandHandleiding F-LEACH 3.0.1 (4.22 MB)