Bericht i.v.m. communicatie over het dossier Lantis/3M

  • 19 juni 2021

Naar aanleiding van de berichtgeving in de pers van de voorbije dagen omtrent de (afwezigheid) van (bewoners)communicatie vanuit de OVAM met betrekking tot het dossier Lantis/3M, wenst de OVAM te preciseren dat de OVAM zich in dit dossier steeds heeft gehouden aan het bodemdecreet, de toenmalige geldende waarden voor PFOS en aan de instructies van de (toenmalig) bevoegde kabinetten en de hieromtrent gemaakte afspraken uit 2017.  

Uiteraard behartigde de OVAM ook het bestaande saneringsdossier van 3M verder, en legde zij – binnen de decretale grenzen – in 2017 een tweede gefaseerd bodemsaneringsproject op aan 3M.  Nadien -met het oog op strengere waarden- werd in 2019 eveneens een nieuw beschrijvend bodemonderzoek opgelegd aan 3M.  

Zoals eerder aangegeven, blijven we ook nu ter beschikking voor algemene informatieverstrekking in lijn met de gewoonlijke procedure over het bodemsaneringsdossier, de lopende onderzoeken en hun resultaten.