Bermmaaisel

Vlaanderen wordt al jarenlang geconfronteerd met de problematiek van bermmaaisel.

In 2008 liet de OVAM de studie Geïntegreerde verwerkingsmogelijkheden (incl. energetische valorisatie) van bermmaaisel uitvoeren. Deze studie geeft een algemeen beeld van de mogelijkheden van verwerking en voorbehandeling van het maaisel.

Mogelijke opties zijn:

  • Compostering (eventueel na inkuiling)
  • Vergisting onder voorwaarden (eventueel na inkuiling)
  • Begrazing
  • Gebruik als diervoeder