Bescherming van persoonsgebonden informatie in rapporten

  • 21 mei 2021

De vermelding van persoonsgebonden informatie gebeurt volgens de richtlijnen in de respectievelijke standaardprocedures en de richtlijn schadegevallen en evaluatierapport.

In het administratieve deel van het rapport geeft u een unieke “lettercode” aan de natuurlijke personen. In de rest van het rapport verwijst u naar deze lettercode. De pdf-administratieve gegevens is het enige deel van het rapport dat niet vrij raadpleegbaar is. Zo blijft de persoonsgebonden informatie beschermd.