Bijkomend onderzoek naar zware metalen rond Umicore in Hoboken afgerond: risicogrenswaarde in bodem bijna nergens overschreden, maar bestaande hygiënemaatregelen blijven van kracht

  • 13 september 2021

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) onderzocht in een recente studie de aanwezigheid van lood in de bodem op locaties binnen een straal van één kilometer rondom de vestiging van Umicore in Hoboken. Deze studie kwam er nadat er in het voorjaar van 2020 verhoogde bloedwaarden gemeten werden bij kinderen die in de buurt van de fabriek wonen.

De focus van de bijkomende studie lag op kwetsbare doelgroepen. In deze opvolgingsstudie werden ook de reeds bestaande aanbevelingen onder de loep genomen.

De resultaten bevestigen de lokale problematiek met verhoogde aanwezigheid van zware metalen in de bodem, maar op slechts 2 locaties (of 5 van de 99 bodemanalyses) wordt de risicogrenswaarde overschreden. De OVAM start voor deze locaties een begeleidingstraject om de mogelijke risico’s verder in kaart te brengen. Op de overige onderzochte locaties wordt de risicogrenswaarde niet overschreden, maar blijft het aangewezen om de bestaande hygiënemaatregelen die door de gezondheidsinstanties werde geformuleerd op te volgen.


>> Lees het volledige persbericht

>> Lees meer over de studie