Bijlagen volledig dossier

Verplichte bijlagen zijn in het EVOA-webloket aangeduid met een asterix *. 

Documenttype Toelichting
Kennisgevingsdocument

Verplicht.

Als u gebruikt maakt van het EVOA-webloket, wordt het kennisgevingsdocument automatisch gegenereerd op basis van de informatie die u invult.

U vindt hier een blanco kennisgevingsdocument als u een dossier op papier wil indienen.

Vervoersdocument

Verplicht.

U moet dit nog niet ondertekenen als u het kennisgevingsdossier indient.

Contract

Verplicht. U vindt hier enkele voorbeeldcontracten.

Zie vak 1 in het webloket.

Waarborg

Niet verplicht voor specifieke waarborgen. De ontvangt het origineel van uw bank of andere borginstantie.

Wel verplicht voor algemene waarborgen. Verwijs in dat geval naar die algemene waarborg.

U vindt hier enkele voorbeeldwaarborgen.

Zie vak1 in het webloket.

Een machtiging of een mandaat

Een machtiging is nodig als de kennisgever niet zelf het dossier indient.

Een mandaat is nodig als de kennisgever niet de producent is.

U vindt hier voorbeelden van een machtiging en mandaat.

Zie vak 1 in het webloket.

Lijst van vervoerders

Niet verplicht als u het webloket gebruikt.

Wel verplicht als u meer dan 1 vervoerder wil toevoegen aan uw papieren kennisgevingsdossier.

Zie vak 8 in het webloket.

Bewijs van registratie van de vervoerder(s)

Niet verplicht.

Zie vak 8 in het webloket.

Beschrijving van het productieproces

Verplicht.

Zie vak 9 in het webloket.

Bewijs van vergunning van de verwerker

Verplicht.

Voeg ook de beslissing van de PAF-registratie van de verwerker toe, indien van toepassing.

Zie vak 10 in het webloket.

Verwerkingsproces

Verplicht.

Zie vak 11 in het webloket.

Analyse afval

Verplicht.

De analyse bevat minstens informatie over de samenstelling van het afval en de massabalans.

Zie vak 12 in het webloket.

Routebeschrijving

Verplicht.

Zie vak 15 in het webloket.

Overige bijlagen

Niet verplicht.

Zie "Overige bijlagen" in het webloket.

Restwaarde na nuttige toepassing

Verplicht als u in vak 3 aanduidt dat u nuttige toepassing beoogt. Dan moet u ook een R-code selecteren in vak 11.

Zie "Overige bijlagen" in het webloket 

Betalingsbewijs

Niet verplicht.

De ontvangst van de betaling is het bewijs. 

Zie "Overige bijlagen" in het webloket.

Begeleidende brief

Niet verplicht.

In dit document kan u vermelden dat u een vorig dossier wil verlengen.

Zie "Overige bijlagen" in het webloket.

 

 

 

 

 

 

 

Deze xlsx bestandchecklist EVOA.xlsx (11 kB) kan u gebruiken om na te gaan of uw dossier volledig is