Haven van Zeebrugge

Overeenkomst voor duurzaam bodembeheer

In 2013 heeft de Port of Zeebrugge een 'bedrijfsspecifieke overeenkomst' aangegaan met de OVAM voor een duurzaam bodembeheer in de Haven van Zeebrugge. Een bedrijfsspecifieke overeenkomst (BSOK) is een overeenkomst op maat waarvan duurzame oplossingen voor bodemproblemen worden aangereikt met respect voor het bedrijf en het leefmilieu.

Port of Zeebrugge is beheerder van het merendeel van de gronden in de haven van Brugge-Zeebrugge. Ze stelt een groot deel van deze gronden via een domeinconcessie ter beschikking aan private bedrijven. Bovendien beschikt ze over informatie in verband met de infrastructuur en het gebruik van de terreinen die de OVAM kan helpen bij het opvolgen van de decretale verplichtingen van de havenklanten en bij het beoordelen van bodemonderzoeken en bodemsaneringsprojecten. Port of Zeebrugge heeft als beheerder immers zelf alle belang bij een correcte toepassing van het Bodemdecreet.

De BSOK tussen Port of Zeebrugge en de OVAM focust op vier thema's:

  • informatie-uitwisseling,
  • het voeren van oriënterende bodemonderzoeken bij het verlenen van nieuwe concessies,
  • een regeling rond grondverzet in het havengebied
  • en een duidelijke sensibilisering van de havengebruikers omtrent de bestaande wettelijke verplichtingen.

De overeenkomst heeft een termijn van tien jaar en geldt voor ongeveer 2.000 gronden waarvan Port of Zeebrugge beheerder is.

Een begeleidingscomité met vertegenwoordigers van Port of Zeebrugge en de OVAM zal toezien op de goede uitvoering van de opdrachten in deze overeenkomst.