Openbare verkoop

Normaal gezien draagt men een te saneren risicogrond pas over als er:

  • een beslissing over de aard en ernst van een beschrijvend bodemonderzoek of een oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek (bij versnelde overdracht) of een bodemsaneringsproject goedgekeurd is,

  • een verbintenis werd ondertekend en

  • een financiële zekerheid werd gesteld.

Wanneer bij een openbare verkoop de verwerver de verbintenis ondertekent en de financiële zekerheid stelt, is de verwerver slechts op het laatste moment gekend. In dat geval staat de OVAM uitzonderlijk toe dat de overdracht plaatsvindt vóór zij de verbintenis en de financiële zekerheid goedkeurt.

De OVAM legt de volgende voorwaarden op:

  • De notaris moet vóór de eerste zitdag, de opgestelde voorwaarden van de openbare verkoop door de OVAM laten goedkeuren.
  • De verwerver kan de verbintenis en de financiële zekerheid na de overdracht in orde brengen. Hij heeft tot 45 dagen na de overdracht tijd om de goedkeuringsbrief van de OVAM te ontvangen.

Meer informatie over deze specifieke procedure vindt u in de 'Handleiding Overdrachten'.

 

Contact

Financiële zekerheden en verbintenissen - goedkeuring lastenkohier
fz@ovam.be

OVAM - Team Klantenbeheer
015 284 458
bodem@ovam.be