Bodemonderzoek

Om de uitvoering van bodemonderzoeken te stimuleren bij overheden, biedt de OVAM een raamcontract aan voor de uitvoering van oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken voor risicogronden in eigendom van de Vlaamse overheid en lokale besturen. Efficiënt en voordelig!

Deze raamcontracten kunnen worden ingezet voor gronden binnen het Vlaamse Gewest, in eigendom van Vlaamse overheden of lokale besturen:

  • een raamcontract voor gronden gelegen in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams- Brabant;
  • een raamcontract voor gronden gelegen in de provincies Oost- en West-Vlaanderen.

Raamcontracten voor grondverzet kunt u terugvinden bij het Facilitair Bedrijf.