Waarom saneren?

“Omdat we dringend met meer aandacht en zorg moeten omspringen met de grond onder onze voeten. Onze bodem is onlosmakelijk verbonden met onze economie, onze gezondheid, ons leefmilieu en zelfs de manier waarop we innoveren.” 

Ruimte en grondwater zijn schaarse en kostbare goederen in Vlaanderen. Bodemverontreiniging kan dan ook een dramatische impact hebben op milieu en gezondheid. Het Vlaamse milieubeleid heeft zich daarom als doel gesteld om tegen 2036 gestart te zijn met de sanering van alle historische bodemverontreiniging (MINA-plan 4). De Vlaamse overheid speelt hierbij een belangrijke rol. Ze heeft zelf heel wat vastgoed in eigendom, waaronder tal van (potentieel) verontreinigde gronden. Als publieke actor, eigenaar en gebruiker heeft de Vlaamse overheid bovendien een belangrijke voorbeeldfunctie, zeker wat betreft de uitvoering van het Vlaamse milieubeleid, incl. het bodembeleid.

Vlaanderen wil deze rol ten volle opnemen en komaf maken met de verontreiniging op openbare domeinen. Bodemsanering kan een belangrijke hefboom creëren voor economische en ruimtelijke ontwikkeling, en een gezonde leefomgeving. Een vervuilde grond is immers nog geen verloren grond. Saneren opent nieuwe perspectieven: eens de grond gesaneerd is, kan hij worden ingezet voor positieve projecten zoals een speeltuin, park of sportterrein. Het is dan ook belangrijk om risicogronden zo snel mogelijk in kaart te krijgen en er een oplossing op maat voor uit te werken. De OVAM kan u daarbij met haar expertise en instrumentenaanbod helpen.

Hebt u een stuk grond waarvan u denkt dat het misschien gesaneerd moet worden? Laat het ons weten. Wij helpen u met een aanpak op maat. 

 

 

Contact

Caroline Van Gool
015 284 517
vastgoed@ovam.be