Verplichtingen volgens het Bodemdecreet

Sinds 2004 is de regelgeving rond het grondverzet van kracht. Het doel van deze regeling is niet enkel de verspreiding van bodemverontreiniging te beheersen, maar ook een grotere bescherming te bieden aan de ontvangers van uitgegraven bodem en aan de aannemers en de vervoerders van uitgegraven bodem.

Gebruik van bodemmaterialen - Veel gestelde vragen en antwoorden

Eigenaars/gebruikers/exploitanten kunnen onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld worden van verplichtingen betreffende het uitvoeren van een oriënterend bodemonderzoek, een beschrijvend bodemonderzoek of verdere maatregelen.