Het bodemattest

Uniek instrument

Het bodemattest is in Europa een uniek instrument. Volgens het bodemdecreet moet men een bodemattest aanvragen voor het sluiten van de overdrachtsovereenkomst (compromis) en de inhoud ervan meedelen aan de verwerver. Dit maakt van de overdracht van een grond of pand een cruciaal moment in de bescherming van onze bodem en ons leefmilieu. Tegelijkertijd informeert en beschermt het de koper. Het bodemattest vermeldt immers alle relevante gegevens die de OVAM over de grond kent.

Bodemattest aanvragen

Kostprijs

De kostprijs van een bodemattest bedraagt 52 euro voor een volledig kadastraal perceel of 209 euro voor een deel van een kadastraal perceel en dit vanaf 1 juni 2017.

Bodemattest als burger, particulier of bedrijf aanvragen

Indien u slechts af en toe een bodemattest nodig hebt, kan u dit bij voorkeur aanvragen via dit webformulier omdat de verwerking sneller verloopt.

Indien u toch verkiest om de aanvraag op papier te doen, kan dit via het aanvraagformulier voor bodemattesten.

Het bodemattest zal u per post worden bezorgd.

Bodemattest digitaal aanvragen

Vraagt u veel bodemattesten aan? Dan is een online aanvraag van bodemattesten het meest efficiënt. De houders van een lopende rekening vragen bodemattesten aan via het webloket en ontvangen het digitaal als pdf. Dit levert een aanzienlijke tijdswinst op.  Dit wordt dan ook veelvuldig gebruikt door de notaris, makelaar en de bodemdeskundige.

Aanvraag voor een deel van een perceel

De overdracht van een deel van een kadastraal perceel dat gekend is als risicogrond wordt onder bepaalde voorwaarden niet beschouwd als overdracht van een risicogrond. Er geldt enkel de verplichting tot de aanwezigheid van een bodemattest voor een deel van het kadastrale perceel.  De voorwaarden vindt u hier.

Om even stil bij te staan

  • Voor u een bodemattest aanvraagt, kijkt u best even na of de notaris, bemiddelaar, koper of erkend bodemsaneringsdeskundige dat nog niet deed. Zo voorkomt u een dubbele aanvraag en onnodige kosten.
  • Hebt u een risicogrond? Dan bent u verplicht om eerst een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren. Het heeft dus geen zin om voorafgaandelijk een bodemattest aan te vragen.
  • De OVAM levert geen bodemattesten voor "prekadastrale" percelen.

Aflevertermijn van de bodemattesten

Indien de OVAM geen gegevens heeft van de betrokken grond, wordt het bodemattest binnen de 14 kalenderdagen afgeleverd.

Zijn er wel gegevens bij de OVAM gekend dan wordt het bodemattest binnen de 60 kalenderdagen afgeleverd.

Bruikbaarheid van de bodemattesten

Of het bodemattest geldig is om een overdracht te realiseren, hangt af van een aantal zaken. In de eerste plaats moet u nagaan of het een risicogrond is.

Het is geen risicogrond

Meestal is er dan ook geen bodemonderzoek uitgevoerd op deze grond. U ontvangt dan een zogenaamd 'blanco bodemattest'. Als alle kadastrale gegevens op het attest kloppen, dan kunt u het gebruiken voor overdracht. Is het geen risicogrond maar is er wel een bodemonderzoek uitgevoerd, deel deze informatie mee aan de koper van de grond.  Indien aangewezen, maak dan de nodige onderlinge afspraken.

Vanaf 1 juni 2016 vermelden alle bodemattesten de informatie uit de gemeentelijke inventaris van risicogronden. Gezien nog niet alle gemeenten de gegevens van risicogronden volledig hebben uitgewisseld heeft deze informatie geen impact op de geldigheid van het bodemattest. Alle beschikbare bronnen moeten worden geraadpleegd om na te gaan of de grond in kwestie een risicogrond is.

Het is wel een risicogrond

In dat geval gelden de onderzoeksverplichtingen van het Bodemdecreet en moet voldaan zijn aan volgende voorwaarden:

  • De kadastrale gegevens zijn nog correct.
  • Er is een goedgekeurd en recent oriënterend bodemonderzoek bij de OVAM aanwezig.
  • Als er verontreiniging werd aangetroffen, is er een conformverklaard beschrijvend bodemonderzoek.
  • Als er verontreiniging gesaneerd moet worden, is er een conformverklaard bodemsaneringsproject, een verbintenis en een financiële zekerheid.

Meer verduidelijkingen over de overdrachtsprocedures

Ook interessant voor u

Contact

OVAM - Infolijn bodem
015 284 458
bodem@ovam.be

Impact op de inhoud van het bodemattest
bodemattest
Vanaf 1 juni 2016
Wat als een perceel onterecht is geïnventariseerd als risicogrond?
datakwaliteit gemeentelijke inventaris