Bodemattest - code GA5

Gebruiksadvies dat niet valt onder één van de gebruiksadviezen GA1 tot en met GA4. Gebruiksadvies GA5 wordt bepaald en omschreven door de bodemsaneringsdeskundige.