Bodemattest schriftelijk aanvragen

Met het aanvraagformulier bodemattest vraagt u één of meerdere bodemattesten aan.

Hebt u het aanvraagformulier volledig ingevuld? Stuur het dan naar de OVAM, samen met de kadastrale gegevens en een kopie van het betalingsbewijs.

Kadastrale gegevens

Om een bodemattest aan te vragen, heeft u de correcte kadastrale gegevens nodig. Deze gegevens moet u vermelden bij de aanvraag van een bodemattest.

Hoe geeft u deze kadastrale gegevens door? U stuurt ons de kadastrale legger of het plan van het perceel (of de percelen). Of u geeft zelf de kadastrale gegevens van de betreffende percelen op. Die vindt u op de kadastrale legger. Hieronder vindt u een  voorbeeld:

Toestand op: 01.01.2017
Gemeentenummer: 12025
Afdeling: MECHELEN 1 AFD
Ligging van het perceel: STATIONSSTRAAT 110
Sectie: A
Perceelnummer: 508 / 02 A 21

Hebt u een origineel uittreksel uit de kadastrale legger nodig voor een grond zonder kadastraal perceelnummer? Vraag dan een origineel uittreksel uit het kadastrale plan aan het Kadaster zelf. De contactgegevens van de gewestelijke directies vindt u op het aanvraagformulier of op Federaal overheidsdienst financien/kadastraal-uittreksel.

Kostprijs voor betalingen

De kostprijs van een bodemattest bedraagt 55 euro voor een volledig kadastraal perceel en 222 euro voor een deel van een kadastraal perceel voor aanvragen ingediend vanaf 1 juni 2021. Voor gronden zonder perceelnummer is de kostprijs ook 55 euro voor aaneensluitende delen grond binnen dezelfde kadastrale afdeling en sectie.