Bodemcommunicatie

Moet u een bodemonderzoek of bodemsanering laten uitvoeren? Denk er dan ook aan de omwonenden en gemeente tijdig en helder te informeren. Zo creëert u draagvlak in plaats van onrust en loopt het hele project een stuk soepeler.

Communiceer met de buurt

Het laagdrempelige document "Leidraad voor communicatie_bij bodemonderzoeken en -saneringen" helpt u verder. U leest er wie u bij welke fase informeert en op welke manier.  U vindt het document bij de publicaties.

Contact

OVAM - Infolijn bodem
015 284 458 en 015 284 459
bodem@ovam.be