Bodeminformatie voor ontharders

Plant u een onthardingsproject? Fijn!

Door ontharding herstellen we de functies die de bodem voor ons vervult. Op die manier verbeteren we de bodembiodiversiteit, de humusopbouw en de waterinfiltratie, waardoor de nutriëntenkringlopen versterkt worden. De bodem kan dan beter koolstof opslaan en vasthouden, de vruchtbaarheid verbetert en de bodem kan opnieuw haar zuiverende functie bij waterinfiltratie vervullen. Onze leefomgeving verbetert, onze steden verkoelen, de luchtkwaliteit verbetert en onze voedselproductie kan uitbreiden … Kortom, we zetten een zelfversterkende cyclus in gang die ons hele levensweb versterkt.

Eerste stap: bodemkwaliteit nagaan

Toch moet u aandachtig zijn bij de aanvang van ontharden. De kans dat u onder uw verharding schone teelaarde zal vinden is klein. Het is van belang om voor de start van de onthardingswerken na te gaan wat de kwaliteit is van de ondergrond. Mogelijk is de bodem onder de verharding verontreinigd door risico-activiteiten uit het verleden. U bekijkt dan best welke maatregelen u kunt nemen tijdens en na de onthardingswerken om mogelijke risico’s voor werknemers of gebruikers weg te nemen of te beheren. Eventueel kunt u zich hierin laten bijstaan door een erkend bodemsaneringsdeskundige.

Daarnaast kunnen er onvoorziene kosten aan het licht komen door het uitgraven van verontreinigde bodem of ophooglagen. Verontreiniging die vrijkomt na ontharding kan zich verspreiden naar het grondwater of naar de nabije omgeving. Het hangt allemaal sterk af van het precieze project en daarom wordt dat best project per project nagegaan.

Handleiding

Het adviesbureau Arcadis liep een jaartje mee met een aantal onthardingsprojecten in het kader van de campagne ‘Vlaanderen breekt uit’. Aan de hand van de uitdagingen waar de ontharders mee werden geconfronteerd, ontwikkelde Arcadis een handleiding Bodeminformatie voor ontharders.

De Handleiding Bodeminformatie voor ontharders  verheldert welke bodem informatie er mogelijk al beschikbaar is, hoe u deze informatie kan raadplegen, en hoe u met de bekomen informatie aan de slag kan. Vooral in stedelijke omgeving kan het wel zijn dat er bij ontharding, naast de verwachte bodem, ook onverwacht puin of bodemverontreiniging aan het licht komt… Deze kennis neemt u best vooraf mee in het onthardingsproces zodat u niet voor onverwachte verrassingen en kosten kom te staan.


Om lokale besturen te ondersteunen bij hun onthardingsprojecten, zal de OVAM in de toekomst een bestek op afroep ter beschikking stellen voor begeleiding door een erkend bodemsaneringsdeskundige.

Meer info

Lees verder op omgeving.vlaanderen.be/waarom-ontharden.