Bodemonderzoeken en sanering

De kaartlaaggroep 'bodemonderzoeken en sanering' bevat één kaartlaag:

  • dossiergebied-hoogste opdrachttype

met bijhorende legende:dosiergebied

en label:labelU kan dit label aan- of afvinken door er op te klikken. Het label betreft het dossiernummer, zoals bij de OVAM gekend, en is zwart gekleurd indien aangevinkt.

Als de kaartlaag 'Dossiergebied-hoogste opdrachttype' is aangevinkt, worden in het kaartvenster de dossiergebieden getoond, ingekleurd op basis van de aanwezigheid van een goedgekeurde of conforme opdracht.

De volgorde van de inkleuring steunt op de normale opeenvolging van procedures nodig voor een bodemsanering zoals bepaald in het Bodemdecreet.
In een oriënterend bodemonderzoek wordt de bodemkwaliteit op een gans perceel onderzocht.
Als blijkt dat er een verontreiniging aanwezig is volgt een beschrijvend bodemonderzoek. Daarin wordt de verontreiniging driedimensionaal in kaart gebracht en wordt nagegaan of sanering noodzakelijk is.
In het bodemsaneringsproject worden verschillende saneringstechnieken met elkaar vergeleken. Daarbij wordt rekening gehouden met criteria als efficiëntie, kostprijs en technische mogelijkheden op de site. Op basis van alle criteria wordt dan een techniek geselecteerd volgens het BATNEEC-principe. Dit is de best beschikbare techniek tegen een redelijke kostprijs. Met behulp van deze techniek worden dan de bodemsaneringswerken opgestart.
Als de bodemsaneringswerken zijn afgerond en een stabiele eindtoestand werd bereikt wordt door de bodemsaneringsdeskundige een eindevaluatieonderzoek gedaan. Indien de OVAM dit gunstig beoordeelt wordt een eindverklaring afgeleverd.

Bijkomend en als laagste in rang voor wat betreft de inkleuring, is het sitebesluit. Een sitebesluit is een lijst van gronden die gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad. In een site groepeert de OVAM gronden om één globaal bodemonderzoek uit te voeren. Het siteonderzoek zelf is ingekleurd als een beschrijvend bodemonderzoek.

Opgelet: een dossiergebied omvat steeds alle gebieden van de opdrachten in het dossier. De inkleuring wijst dus enkel op de aanwezigheid van een bepaald type opdracht. Er kunnen binnen het dossier één of meerdere opdrachten van dit type aanwezig zijn. De afbakening van de type opdrachten overeenstemmend met de inkleuring vallen binnen het dossiergebied maar zijn in de meeste gevallen slechts een deel van het dossiergebied.

Sitebesluitsitebesluit

Dossiergebieden waarvoor enkel een sitebesluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
De aanwezigheid van dit type onderzoek geeft geen enkele indicatie over de verontreinigingsgraad van de bodem.

Oriënterend bodemonderzoek
OBO

Dossiergebieden waarvoor enkel een conform oriënterend bodemonderzoek gekend is. Een oriënterend bodemonderzoek kan uitgevoerd zijn in het kader van een decretale verplichting opgelegd in het Bodemdecreet. De aanwezigheid van dit type onderzoek geeft geen enkele indicatie over de verontreinigingsgraad van de bodem.

Beschrijvend bodemonderzoek
BBO

Dossiergebieden waarvoor een conform beschrijvend bodemonderzoek gekend is. Meestal bevatten deze dossiergebieden ook een conform oriënterend bodemonderzoek. Tijdens het oriënterend bodemonderzoek werd een ernstige verontreiniging vastgesteld. De aanwezigheid van dit type onderzoek geeft geen indicatie over de saneringsnoodzaak.

Bodemsaneringsproject
BSP

Dossiergebieden waarvoor een conform verklaard bodemsaneringsproject opgesteld is. Meestal bevatten deze dossiers ook een conformverklaard oriënterend bodemonderzoek en beschrijvend bodemonderzoek. Er is hier een ernstige verontreiniging vastgesteld waarvoor saneringsnoodzaak is. Mogelijk zijn reeds saneringswerken opgestart. Er is nog geen sanering afgerond.

Eindevaluatieonderzoek
EEO

Dossiergebieden waarvoor een eindverklaring van een bodemsanering afgeleverd is.  Deze dossiers hebben voor de verontreiniging of een deel van de verontreiniging alle stappen van de bodemsanering doorlopen. Opgelet: het is dus mogelijk dat de eindverklaring slechts geldt voor een deel van de verontreiniging. De aanwezigheid van deze informatie op de kaartlaag geeft dus geen enkele informatie over de
huidige verontreinigingsgraad binnen dit gebied.