Bodemsanering maakt plaats voor nieuw Administratief Centrum in Kapellen

  • 24 april 2019

Nabij parking ‘t Bruggeske was tot 1985 wasserijdroogkuis Van Osta nv actief. Als gevolg van die activiteiten zijn de bodem en het grondwater verontreinigd met vocl’s of vluchtige chloorhoudende solventen. De verontreiniging heeft zich verspreid naar aanpalende percelen en het openbaar domein. Een sanering dringt zich op.

De gemeente Kapellen en de OVAM sloten in 2016 een overeenkomst om de vernieuwing van het centrum en de bodemsanering van parking ’t Bruggeske op elkaar af te stemmen. Vanwege de plannen voor een ondergrondse parking bleek ontgraving de meest voor de hand liggende saneringstechniek. Het was dan ook een logische stap om de aanbesteding van de saneringswerken volledig te integreren in het dorpsvernieuwingsproject. De geselecteerde projectontwikkelaar THV Bruggen in Cappellen zal ook de bodemsanering uitvoeren.

7500 ton verontreinigde grond

Begin mei 2019 gaan de bodemsaneringswerken van start. Na verwijdering van de verhardingen worden de verontreinigde gronden selectief ontgraven tot ongeveer 4 meter diepte. Tijdens de graafwerken zal naar schatting 7500 ton verontreinigde grond uitgegraven en afgevoerd worden.
De werken duren ongeveer tien weken. De grondwaterstand wordt tijdelijk verlaagd met behulp van een bemalingsinstallatie. Het onttrokken grondwater wordt via een waterzuiveringsinstallatie gezuiverd en vervolgens geloosd. Na de graafwerken blijft de OVAM de natuurlijke afbraak van de grondwaterverontreiniging nog tien jaar opvolgen.

Grootse plannen

Na de bodemsanering volgt de bouw van de ondergrondse parking. De werken op elkaar laten volgen, levert tijds- en efficiëntiewinst op en zorgt voor een lagere ecologische voetafdruk.

Tegen 2021 verrijst op de site Bruggeske onder meer een Administratief Centrum, een dienstencentrum en assistentiewoningen. Alle werken op de site zijn binnenkort live te volgen via www.kapellen.be/KAP3LLEN.