Bodemsaneringsfonds voor garagisten schiet nu echt uit de startblokken

  • 17 december 2019

TERSANA, het fonds voor bodemsaneringen in de garage-, carrosserie- en landbouwmachinesector, wil tegen 31 maart 2022 duizend dossiers behandelen. Het eerste dossier wordt nu opgestart met een beschrijvend bodemonderzoek bij een garage in Geraardsbergen.

Als bedrijf ben je verplicht om minstens om de twintig jaar een oriënterend bodemonderzoek (OBO) uit te voeren. Opmerkelijk genoeg zijn veel bedrijven daar niet van op de hoogte. TERSANA, het bodemsaneringsfonds voor de garage-, carrosserie- en landbouwmachinesector dat in 2018 werd opgericht, heeft dus een belangrijke taak: eerst sensibiliseren en daarna remediëren.

Terugbetaling

Het is zeer belangrijk dat bedrijven uit de garage-, carrosserie- en landbouwmachinesector snel overgaan tot een oriënterend bodemonderzoek. Als daarbij bodemverontreiniging wordt vastgesteld, kunnen ze aansluiten bij TERSANA om die zorg uit handen te geven. Bedrijven die al een OBO hebben waaruit blijkt dat er verder onderzoek nodig is, kunnen vandaag al hun aanvraag indienen om de sanering aan de organisatie over te dragen en om de kosten te verminderen.

De Vlaamse overheid betaalt maar liefst 40 procent van de totale saneringskost en diensten van TERSANA terug. Bodemgezondheid is dan ook een belangrijk aandachtspunt bij de Vlaamse overheid.

Duizend dossiers

De overheid heeft TERSANA tot 31 maart 2022 de tijd gegeven om duizend dossiers te behandelen. Garage Antoine uit Geraardsbergen is het eerste dossier dat TERSANA opstart. Nadat er op de locatie van de garage verontreiniging werd vastgesteld, zal er een beschrijvend bodemonderzoek gebeuren.

Voor tal van sectoren

De Vlaamse overheid zet al jaren hoog in op bodemsanering. Om bedrijven die met verontreiniging kampen te ondersteunen, zijn er verschillende bodemsaneringsfondsen actief. De OVAM zet daar mee zijn schouders onder. Zo heb je BOFAS voor de tankstations en VLABOTEX voor de droogkuissector. TERSANA is het meest recente fonds.

Meer info

Meer informatie over het bodemsaneringsfonds TERSANA vind je hier.