Bodemverontreiniging en sanering van gassites

Richtlijnen voor onderzoek en sanering op gassites

Het onderzoek en de bodemsanering van gassites vereist een specifieke aanpak. Hiervoor stelde de OVAM richtlijnen op. Deze zijn een aanvulling op de bestaande standaardprocedures en hebben als doel een praktische leidraad te zijn.

Bij gassites is de kans op bodemverontreiniging zeer groot. Op basis van ervaring opteert de OVAM voor een grondige onderzoeksfase om de verontreiniging zo goed als mogelijk in kaart te brengen. Voor de bodemsanering van gassites werd er een saneringsconcept uitgewerkt. Een bodemsanering volgens het saneringsconcept is het minimum dat er gevraagd wordt voor de voormalige gassites. We gaan er van uit dat dit saneringsconcept voor de meeste gassites de BATNEEC-oplossing is.

De richtlijnen gassites zijn terug te vinden bij de publicaties.

Karakterisering van verontreinigingsbronnen

Op voormalige gasfabriekterreinen vinden we meestal verontreinigingen met teer en cyanide terug. De OVAM en SKB (Nederland) voerden een onderzoek uit om de bronnen van die verontreiniging te karakteriseren en het verspreidingsgedrag in het grondwater te beschrijven. Met deze informatie beoordelen we de risico's en de mogelijkheden van een in-situbehandeling beter.

We onderzochten twaalf voormalige gasfabriekterreinen, verspreid over Nederland en Vlaanderen. We karakteriseerden ze en verzamelden historische informatie over de vroegere inrichtingen. We bemonsterden teer- en cyanidebronnen en karakteriseerden ze chemisch. Laboratoriumonderzoek simuleerde hoe cyanide zich gedraagt onder de meest relevante milieuchemische omstandigheden. De studie beschrijft hoe u de verkregen proceskennis toepast voor risico-evaluaties en er saneringsmogelijkheden mee bepaalt. U kunt deze terugvinden bij de publicaties.

Haalbaarheidstesten voor sanering van grondwaterverontreiniging van gasfabrieken in een reactieve zone

In deze studie heeft het Vito onderzocht of men de complexe gasfabrieksverontreinigingen kan verwijderen met reactieve zone's of permeabele reactieve wanden. Men voerde haalbaarheidstesten uit met bodemmateriaal van twee gasfabrieksterreinen  en een cokesfabriek.