Bouwcatalogus veranderingsgericht bouwen

Bouwcatalogus update juni 2020 beschikbaar!

Goed nieuws, de Bouwcatalogus van januari 2019 werd aangevuld met enkele extra functionele lagen en is nu als publicatie hier rechts beschikbaar.

Naast de 24 fiches met kwalitatieve ontwerprichtlijnen, wil de OVAM via een bouwcatalogus extra informatie over veranderingsgericht bouwen aanreiken, specifiek gericht op de praktijk, om de transitie naar demonteerbaar bouwen te versnellen. Alle oplossingen, informatie, tekeningen... uit de catalogus zijn gebaseerd op het doctoraat ‘Design, dimensioning and evaluation of demountable building elements’ van Mieke Vandenbroucke (VUB, 2016).

Met deze catalogus wenst de OVAM de informatie uit dit doctoraat op een toegankelijke en laagdrempelige manier beschikbaar stellen. De catalogus bevat concrete oplossingen op gebouwelementniveau met het oog op hergebruik van gebouwelementen en –materialen.

De catalogus biedt een concrete leidraad bij de zoektocht naar meer veranderingsgericht bouwen voor architect, bouwheer en aannemer. Een aantal voorbeelden zijn ter inspiratie opgenomen, dit kan producenten aanmoedigen om hun ontwerp in die zin aan te passen tot een optimaal aanpasbaar demonteerbaar bouwsysteem.

De oplossingen voorgesteld in de bouwcatalogus werden kwalitatief geëvalueerd op vlak van veranderingsgericht bouwen. De milieu- en financiële impact van de oplossingen zijn echter ook belangrijke evaluatiecriteria die niet werden meegenomen in deze publicatie. De focus ligt in deze publicatie van veranderingsgericht bouwen op demonteerbaarheid en optimaal waardebehoud.