Brochure voor hergebruikcentra van EEA

  • 23 mei 2018

Iedereen die beroepsmatig elektrische en elektronische apparaten inzamelt of sorteert om ze voor te bereiden voor hergebruik, vindt informatie in de OVAM-brochure voor de hergebruikcentra. De brochure richt zich ook tot wie deze apparaten opnieuw op de markt brengt. Ze legt uit wanneer een apparaat nog in aanmerking komt voor hergebruik, en welke tests u verplicht moet uitvoeren. We gaan dieper in op de regels voor inzameling, de vergunningsplicht, het verplichte register en de rapporteringsplicht. Tot slot verduidelijken we de regels voor grensoverschrijdend transport.

Meer info over hergebruik van EEA vindt u hier.