Carcoke - Zeebrugge

Zware verontreiniging op het terrein van de voormalige cokesfabriek Carcoke

Toen Carcoke in 1996 in vereffening  ging, liet het in de achterhaven van Zeebrugge een zwaar verontreinigde brownfield achter. De decennialange exploitatie veroorzaakte ernstige bodemverontreiniging met teer, minerale oliën, polyaromatische koolwaterstoffen, cyanides, zware metalen en asbest. Ook de gebouwen en de industriële installaties waren vervuild met allerhande gevaarlijke afvalstoffen.

ResanatNiemand toonde interesse in een overname van de site. Daarom kocht de OVAM de site in 2002 aan voor één symbolische euro en nam ze de zware taak op zich om de site op te ruimen en te saneren. De zuivering en selectieve afbraak van de industriële installaties begon in 2004. De bodemsanering startte in 2007.

De volledige afbraak en sanering kostte 55 miljoen euro. Het werd één van de duurste saneringsoperatie ooit in Vlaanderen. Er werd 600.000 ton verontreinigde grond, 13.000 ton verontreinigd sediment en 35.000 ton teer verwijderd. Maar dat bleek nog niet voldoende. Nu nog is het terrein zwaar verontreinigd met zware verontreiniging met teer, PAK’s en olie.

Sanering van de restverontreinging met bacterie-geassisteerde fytoremediatie

Bij fytoremediatie wordt gebruik gemaakt van planten en micro-organismen om verontreinigende stoffen uit bodem, water of sediment te verwijderen via afbraak, extractie, transformatie of vervluchtiging of om de verontreiniging te stabiliseren (immobilisatie).

Er wordt gewerkt met oa grassen, lisdodde, riet, populieren, enz…. Waar nodig worden nuttige bacteriën geïnjecteerd. Die zorgen voor versnelde biologische afbraak van bepaalde polluenten.

Dubbel doel: kennis vergaren en saneren

Kennis vergaren doen we via de gezamenlijke doorontwikkeling van het concept, de opschaling en de praktijkdemonstratie plus de ontwikkeling van de know-how voor zowel bedrijfsleven als kennisinstituten.
De bevindingen, methodes, analyses en resultaten worden uiteengezet in een “code van goede praktijk”. Deze codex is een integraal onderdeel van het Europese Resanat-project. Ook voor de projecten in Wondelgem (De Lieve) en s’ Gravenmoer (Cebeco) wordt een codex opgesteld.

Via de sanering dragen we bij aan een betere leefomgeving. We dragen ook bij aan de taken van de OVAM inzake de  herontwikkeling van brown- en blackfields. Dit zijn strategisch gelegen terreinen die omwille van zware verontreiniging ongebruikt blijven liggen. Gezien woon-, natuur- en industriezones in Vlaanderen schaars zijn moeten we deze gronden proper maken en opnieuw gebruiken.