Certificatie-instellingen voor asbestdeskundigen inventarisatie

Certificatie-instellingen moeten op een onafhankelijke en onpartijdige manier persoons- en procescertificaten uitreiken en opvolgen voor asbestdeskundigen inventarisatie. Enkel na het volgen van de verplichte opleiding bij een erkende certificatie-instelling en het slagen in het examen kunnen kandidaat asbestdeskundigen gecertificeerd worden. Geslaagde asbestdeskundigen inventarisatie bekomen een persoonscertificaat. Ze moeten zich in een volgende stap via een bedrijf aansluiten bij een erkend certificatie-instelling om te kunnen starten. Zo’n bedrijf zal zelf ook over een procescertificaat beschikken, afgeleverd door de certificatie-instelling.

De certificatie-instelling zal via controles en audits toezien op de kwaliteitsvolle opmaak van asbestattesten. Ze vormen ook het eerstelijns informatieloket voor de aangesloten certificaathouders en moeten beschikken over een informatiebeheersysteem voor de opvolging van hun certificaathouders.  De OVAM werkt de regels rond deze certificatie en de opvolging ervan verder uit in een certificatiereglement en zal als erkenningsverlener toezien op de werking van de certificatie-instellingen asbest.

Oproep tot kandidaatstelling

Vanaf 15 mei 2020 kunnen kandidaat certificatie-instellingen zich kenbaar maken bij de OVAM via het contactformulier. De OVAM zal in een eerste stap bilateraal met de kandidaten evalueren of ze aan de erkenningsvoorwaarden (ontwerp Vlarema) zullen kunnen voldoen. In een volgende stap zal de OVAM met de overblijvende kandidaturen de operationalisering voorbereiden.

Verplichte opleiding en examen

Om een persoonscertificaat te behalen, moet een kandidaat de verplichte opleiding met praktijkgedeelte volgen en slagen in het examen. De verplichte opleiding omvat de opmaak van een asbestinventaris conform het standaard inspectieprotocol en de rapportage in de webtoepassing van de OVAM. De opleiding zal vermoedelijk 3 dagen duren. De OVAM beheert de inhoud van het examen maar erkende certificatie-instellingen organiseren het examen en de beoordeling. De certificatie-instellingen zijn vrij om te bepalen hoe en met welke partners ze de opleiding en het examen organiseren.

Voor het geven van de verplichte opleiding voorziet de OVAM in het najaar van 2020 in een ‘teach-the-teacher’ traject voor kandidaat lesgevers. De opleiding belicht het Inspectieprotocol en het gebruik van de webtoepassing. 

Contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet op onze website gevonden of wenst u ons te contacteren, dan kan u hiervoor dit formulier invullen.