Cmartlife

Cmartilifezee

 

Kringlopen sluiten voor minder plastic afval: Cmartlife

Cmartlife staat voor ‘Circular Material Approach on Residual waste Targets and a Litter Free Environment’. Het project werkt als een versneller voor de omslag naar een duurzaam materialenbeheer en een circulaire economie in Vlaanderen. Cmartlife is een geïntegreerd LIFE Project dat gericht is op het sluiten van materiaalkringlopen om zo de hoeveelheid restafval te verminderen en zwerfvuil te voorkomen.

Centraal in het project staat het verminderen van de hoeveelheid restafval - huishoudelijk en gelijkgesteld bedrijfsmatig afval - met 15% tegen 2027. Dit doel wilt Cmartlife bereiken samen met de projectpartners. De OVAM coördineert deze samenwerking die loopt vanaf 2020 tot eind 2027.

   Cmartilife ontvangt steun van Europa via het LIFE programmaLIFE NARMENA

Enkele decennia geleden riep de EU het LIFE-programma in het leven, een financieel instrument om projecten rond milieu, natuurbescherming en klimaatactie te ondersteunen. Om de uitvoering van beleidsplannen op regionaal of nationaal niveau te versnellen, lanceerde de EU in 2014 de Geïntegreerde Projecten rond natuur, water, lucht, afval, klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. Het Cmartlife-project is zo’n geïntegreerd project, gericht op het realiseren van de doelstellingen van het afvalbeleid. Ook bredere doelen voor milieu, natuur en klimaat worden meegenomen

Cmartlife_life horizontaal

Kent u ons project nog niet? Hier vindt u een beknopte beschrijving. lees verder...

Het Cmartlife partner team...

 vlaco klein    logo Westtoer

 

logo interafvallogo denuo

 

 

logo Fostpluslogo valicpac

 

OVAM-logo.jpg

Contact

Heb je een specifieke vraag of opmerking? Contacteer ons via: els.herremans@ovam.be