Contactformulier Woonzone Boom - voormalige stortplaats

Heeft u vragen of meer uitleg nodig bij het invullen van het formulier, dan kan u contact opnemen met de bodemsaneringsdeskundige: Abesim bvba, Ann Waeytens, M 0479/59.01.88, Ann.Waeytens@abesim.com

Voor elke grond moet een afzonderlijk formulier ingediend worden.

Om de gegevens door te sturen drukt u onderaan de pagina op de knop verzenden.

Uw gegevens worden enkel gebruikt om het terreinbezoek en het veldwerk te kunnen organiseren.

Persoonlijke gegevens

bv. 015/11.22.33 of 0475/11.22.33

van de grond in Boom gelegen aan

Bijkomende informatie