Contactpagina milieubeleidsovereenkomsten

Door in te schrijven worden uw gegevens opgenomen in onze MBO-mailing list en wordt u per mail op de hoogte gebracht wanneer een nieuwe consultatie over een milieubeleidsovereenkomst start. Via de mailing list worden sporadisch ook algemene informatie over en uitnodigingen voor events over de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) in het Vlaamse afval- en materialenbeleid verzonden.