De circulaire economie gaat digitaal, de digitale revolutie wordt circulair

  • 12 oktober 2017

Welke technologieën zullen ons ondersteunen om de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties te bereiken? Die vraag ligt op tafel tijdens de G-STIC-conferentie van 2017.

De G-STIC-conferentie is de eerste in een reeks conferenties rond technologie voor de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Een van de thema’s die van 23 tot 25 oktober in Brussel aan bod komen, is de circulaire economie.

Digitale technologie als basis

In een programma van twee dagen bespreken we hoe digitalisering en robotisering zullen bijdragen tot de uitrol van de circulaire economie. We vertrekken vanuit de vaststelling dat industrie 4.0 en circulaire economie nog grotendeels gescheiden werelden zijn. Met deze conferentie willen we die werelden dichter bij elkaar brengen en tot een gedeelde toekomstvisie komen. Circulaire economie draait immers rond slimme scheidingsprocessen, geconnecteerde apparaten, platformen en webtools die consumenten verbinden ... Digitale technologie is de basis waarop de circulaire economie gebouwd wordt.

We leggen de toekomstvisie van de grondstoffensector naast de plannen van de Verenigde Naties voor eco-innovatie en bekijken welke innovatieve producten bedrijven zoals HP en IBM aanbieden. Lokale initiatieven in Oost-Azië, het Midden-Oosten en Europa worden omkaderd met onderzoek van het International Resource Panel.

Ruimte voor debat

G-STIC brengt industrie, stakeholders en beleidsmakers samen om te bouwen aan een technologische en circulaire toekomst. We voorzien korte presentaties en ruimte voor debat.

Neem deel aan G-STIC en leg mee de technologische basis voor de circulaire economie. Bekijk de volledige lijst van sprekers en het programma op www.gstic.org/conference-themes/circular-economy.