De Vlaamse woningpas is een feit

  • 18 december 2018

De Vlaamse overheid wil het (ver)bouwen of (ver)kopen van een woning vereenvoudigen voor de burger. Door een betere communicatie en coördinatie kan de overheid tegemoet komen aan de verzuchtingen van vele burgers, bijvoorbeeld door het papierwerk beheersbaar te maken. In de woningpas kan een woningeigenaar zien welke attesten en certificaten er beschikbaar zijn over zijn woning, zoals het energieprestatiecertificaat (EPC) en het EPB-dossier.

De invoering van de woningpas verloopt gefaseerd. In eerste instantie vinden woningeigenaars er administratieve informatie over het gebouw, de indeling en de ligging en informatie uit de EPB-aangifte of energieprestatiecertificaat, indien dit werd opgemaakt. Omgevingskaarten kunnen geraadpleegd en gedownload worden zodat woningeigenaars de overstromingsgevoeligheid, de bestemming volgens het Gewestplan of andere geografische informatie in Geopunt Vlaanderen zoals rioleringskaarten en luchtkwaliteitskaarten kunnen opzoeken.

In de toekomst zal de woningpas worden aangevuld met meer attesten en informatie. Men zal ook attesten en informatie met anderen kunnen delen of hen toegang kunnen geven tot de woningpas: handig voor bouwpartners, toekomstige kopers of huurders, notaris of makelaar. Op langere termijn kan men zijn woningpas ook zelf aanvullen met bijkomende informatie (attesten, plannen, foto’s, uitgevoerde werken, …).

Een woningeigenaar kan inloggen op de woningpas met zijn persoonlijk token, e-id of via de itsme-app.

De woningpas zorgt niet alleen voor een administratieve vereenvoudiging. Het is ook een uitgelezen instrument om het Renovatiepact mee te helpen realiseren. Het Renovatiepact 2050 speelt een belangrijke rol in het behalen van de klimaatdoelstellingen. Het Renovatiepact 2050 is een overeenkomst tussen de voltallige bouwsector, middenveldorganisaties en de overheid. Het doel is ervoor te zorgen dat we onze gebouwen beter renoveren en de energieprestatie en het comfortniveau van onze woningen verhogen. Als men voor zijn woning over een EPC of een EPB-aangifte beschikt, zal men deze informatie ook kunnen vergelijken met de gemiddelde energiescores van de gemeente of stad, provincie en Vlaanderen. Met de energieinformatieenergie informatie via het EPC in de woningpas kan men ook zien welke investeringen men best nog laat uitvoeren om een betere energieprestatie van de woning te bekomen. Want niet alleen een nieuwe keuken of badkamer is iets om trots op te zijn, ook het energiezuinig karakter en het comfortniveau van de woning is iets om fier op te zijn!

Zo zal de woningpas ook een katalysator zijn om een duurzaam, kwaliteitsvol en energiezuinig gebouwenpark te realiseren tegen 2050!

Meer weten?

Ontdek snel uw woningpas op woningpas.vlaanderen.be