Dendermonde

Optimaliseren gemeentelijke inventaris van risicogronden

De Stad Dendermonde en de OVAM werken intens samen om te komen tot een zo volledig mogelijke gemeentelijke inventaris van risicogronden. Hierdoor wordt op een efficiënte wijze elke bodemverontreiniging in Dendermonde in kaart gebracht. Wie een grond wenst te kopen, krijgt bij de stad Dendermonde snel alle informatie over de mogelijke aanwezigheid van een bodemverontreiniging. Bovendien wordt dit instrument gekoppeld aan Enhanced Landfill Mining (ELFM), een project van de OVAM dat stortplaatsen in kaart brengt: hoe groot is een stortplaats en welke materialen bevinden zijn er aanwezig, welke risico's houdt de stortplaats in voor de omgeving, welke eventuele herontwikkelingstrajecten zijn er met een stortplaats? Als bron van materialen, energie én nieuwe ruimte zijn de 2000 voormalige stortplaatsen in Vlaanderen immers letterlijk slapende mijnen. Samen met interne en externe partners stippelt de OVAM uit hoe ELFM of het herontwikkelen van oude stortplaatsen de materialen van morgen moet opleveren.

Werken aan openbare netheid

Onderzoek toont aan dat het grootste deel van de Vlamingen zich stoort aan zwerfvuil. Om dit probleem in kaart te brengen, gebruikt de stad Dendermonde de netheidsbarometer. Het instrument geeft de stad een duidelijker zicht op de plaatsen waar meer controle of handhaving nodig zijn. En dat maakt een efficiëntere aanpak mogelijk.

Zo werd een vuilnisbakkenplan opgemaakt, waarbij de vuilnisbakken in het centrum en in verschillende deelgemeenten worden aangepast of vervangen. Hiermee zorgen we ervoor dat minder afval op de grond belandt en meer in de vuilnisbakken. Daarnaast brengen we in kaart hoe we nog efficiënter de straten kunnen vegen en pakken we enkele hotspots aan.

Herontwikkeling site Van de Voorde

Op de terreinen, eerst uitgebaat door Van de Voorde (vóór 2000), en later door Scheldefuel nv (2000-2001) werd een historische verontreiniging van onder meer minerale oliën vastgesteld. Na het faillissement van Scheldefuel nv verwierf de OVAM in 2011 de terreinen met de toepassing van het Protocol Curatoren. De OVAM plant het terrein te verkopen met aandacht voor de restverontreiniging die aanwezig blijft na uitvoering van twee reeds uitgevoerde fasen van de bodemsaneringswerken.