Dessel Molsebaan

De OVAM saneert de voormalige stortplaats aan de Molsebaan 52 in Dessel

In het centrum van Dessel heeft August Deckx en Zonen tot 1968 een werkplaats, voorzien van een ondergrondse benzinetank en een pomp uitgebaat. Deze installatie veroorzaakt helaas een ernstige bodemverontreiniging. Vermits de latere eigenaars niets met deze verontreiniging te maken hebben, heeft de OVAM dit terrein gesaneerd. De huidige eigenaar en de OVAM spraken af om de bodemsanering en de herontwikkeling van het terrein op elkaar af te stemmen. In eerste instantie liet de eigenaar de oude gebouwen slopen zodat de OVAM de bodem op een efficiënte en gemakkelijke manier kon saneren. Later zal de eigenaar op zijn proper terrein nieuwe appartementen bouwen. Een schoolvoorbeeld van integratie. Bovendien wint het milieu tweemaal want op deze manier moet geen extra open ruimte worden aangesneden om nieuwe woningen te creëren. Of hoe bodemsanering en dorpsinbreiding hand in hand gaan.
 

Waar is de site gelegen?

Het terrein is gelegen aan de Molsebaan 52 in het centrum van Dessel.

Hoe is de vervuiling ontstaan?

De historische bodemverontreiniging is afkomstig van de voormalige ondergrondse benzinetank. Het vaste deel van de aarde en het grondwater zijn verontreinigd met minerale olie en vluchtige aromaten (BTEXN).

Hoe pakt de OVAM de bodemsanering aan?

Vermits er geen gebouwen meer binnen de verontreinigde zone aanwezig waren, was ontgraving de meest efficiënte manier om de verontreiniging te verwijderen.

In eerste instantie paste de aannemer een bronbemaling toe om het grondwaterniveau tot 4,5 meter te laten dalen en om de verontreiniging in het grondwater te verwijderen. Hierdoor kon de aannemer de verontreinigde grond droog ontgraven. Daarna vulde de aannemer de bouwput met laagsgewijs verdichte aanvulgrond.

Na de ontgraving wordt de kwaliteit van het grondwater gedurende 2 jaar opgevolgd tot begin 2016.

 

 

 

Welke veiligheidsmaatregelen worden er genomen?

De aannemer voorzag de nodige signalisatie ter hoogte van de in- en uitritten van het terrein om de veiligheid van voetgangers, fietsers en auto's te vrijwaren.

Wie is wie?

Eigenaar van de site: de heer Emiel Van Laerhoven
Erkend Bodemsaneringsdeskundige: Ingenieursbureau Asset nv
Aannemer: Mourik nv
Veiligheidscoördinator: ER Consulting VOF

Sanering voormalige stortplaats
Contact

Christine Van Tricht
 015 284 473
ambtshalve@ovam.be