Handige documenten - protocol scholen

Aanmeldingsformulier protocol scholen

Om te genieten van de financiële tegemoetkoming:

  • download het aanmeldingsformulier scholen rechts op deze pagina bij de Publicties
  • vul het formulier digitaal of manueel in, vergeet het niet te ondertekenen
  • mail het ingevulde en ondertekende formulier naar scholen@ovam.be

Oriënterend bodemonderzoek

De eerste stap om verontreiniging vast te stellen is een eenvoudige staalname ter hoogte van de verdachte locaties. Dit gebeurt in een oriënterend bodemonderzoek. De OVAM kan dit laten uitvoeren en financieren voor scholen die:

  • nog nooit een oriënterend bodemonderzoek hebben laten uitvoeren en
  • hiertoe decretaal verplicht zijn.  

Integrale tekst protocol scholen

Op 5 september 2013 ondertekenden de ministers van leefmilieu Joke Schauvliege en onderwijs Pascal Smet in 't Schoolhuis in Opwijk een samenwerkingsovereenkomst. Het doel: vervuilde schoolterreinen in kaart brengen en scholen administratief, praktisch en financieel ondersteunen bij de bodemonderzoeken en bodemsanering van hun terrein. De OVAM en AGIOn staan in voor de uitvoering. Rechts op deze pagina bij de Publicaties kunt u het ondertekende protocol terugvinden.

Veel voorkomende risico-inrichtingen bij scholen

Heeft uw school een onderzoeksplicht? De handige tabel rechts op deze pagina bij de Publicaties geeft een beperkt overzicht van de meest voorkomende risico-inrichtingen van scholen waarvoor bodemonderzoek verplicht is.