Dossierkost EVOA

Variabele dossierkost

Voor kennisgevingsdossiers geldt een variabele dossierkost

  • €400 voor digitale uitvoerdossiers
  • €550 voor papieren uitvoerdossiers
  • €550 voor alle invoerdossiers

Een digitaal dossier is een dossier dat u via het EVOA-webloket van de OVAM indient. Een papieren dossier is een dossier dat ons op een andere manier (e-mail, klassieke post) bereikt. 

Later deze zomer zal u transportmeldingen digitaal kunnen versturen. Als u bij het indienen van een kennisgeving aangeeft dat alle transportmeldingen van die kennisgeving digitaal zullen gebeuren, krijgt u €200 korting op uw dossierkost.

Als later blijkt dat er in uw kennisgeving met korting toch transportmeldingen op een andere manier zijn gebeurd, zal u van de OVAM een betalingsuitnodiging van €200 ontvangen om de korting terug te vorderen. Zolang die betaling niet is uitgevoerd, ontvangt u geen kennisgevingsbesluit meer van de OVAM.

Betalingsuitnodiging

U krijgt een betalingsuitnodiging met een betaalreferentie op het moment dat u een kennisgeving indient in het webloket of op het moment dat uw dossier de OVAM op een andere manier bereikt.

De OVAM aanvaardt dus alleen betalingen:

  • van het juiste bedrag
  • met de juiste betaalreferentie
  • die op het juiste rekeningnummer zijn gestort

De OVAM weigert alle betalingen die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen.

Voorafbetalingen worden niet meer aanvaard. 

Overgangsperiode

Bovenstaande regeling geldt sinds 1 juli 2020.

Tijdens een korte overgangsperiode zal de OVAM in bepaalde gevallen nog betalingen via de oude procedure aanvaarden. Die overgangsperiode geldt nooit voor dossiers die na 1 juli zijn ingediend.

Technische details