Dossierkost EVOA

Dossierkost EVOA

Een dossierkost van 400 € is van toepassing. Deze is te betalen op rekeningnummer BE61 3751 1171 8417 (BIC BBRUBEBB).

Vermeld het kennisgevingsnummer " " + "kennisgeving Verordening 1013/2006" .

De dossierkost van uitvoerdossiers (BE-doumenten) betaalt u bij voorkeur op het moment van indienen van het dossier.

De dossierkost van invoerdossiers betaalt u bij voorkeur op het moment dat de autoriteit van het land van invoer aan u laat weten dat ze het dossier naar de OVAM hebben doorgestuurd.