Duurzaam aankopen

Duurzaam aankopen is milieuverantwoord en circulair.

Duurzaam aankopen als hefboom voor de overgang naar circulaire economie.

Bij duurzaam aankopen houdt u best rekening met deze criteria:

  • Ontwerp van het product: keuze grondstoffen en materialen waaronder herkomst, hernieuwbaar, gerecycleerd en afvalfase vermijden.
  • Levensduur van het product: herstelbaarheid en demonteerbaarheid, beschikbaarheid onderdelen
  • Dienst na verkoop: onderhoud, vervanging en herstellingen
  • Kopen of huren van een dienst of product = gebruiken of bezitten
  • Einde leven product of einde gebruik : nieuwe bestemming / eigenaar of terugname door producent, aandacht terugwinnen van grondstoffen en materialen
  • Herkomst en schaarste producten en materialen
  • Duurzame arbeidsvoorwaarden
  • Sociale criteria

Diverse actoren en partners in het aankoopbeleid kunnen zich verenigen en laten inspireren door een Green Deal voor circulair aankopen te sluiten.