Duurzaam met metalen

Metalen zijn schaars en de bronnen zijn niet onuitputtelijk. De meeste kostbare metalen vinden we terug in elektrische en elektronische apparaten.

Door bewuste en doordachte keuzes te maken bij de aankoop van uw toestellen en apparaten, kunt u overconsumptie en onnodige aankopen vermijden.

Er bestaan tal van organisaties en methodes om als burger tot een duurzaam verbruiker en gebruiker te evolueren.

Deze rubriek geeft duiding en info over:

  • De afspraken op Vlaams en lokaal niveau
  • Cijfers en voorbeelden
  • Acties en campagnes
  • Inspiratie om zelf mee aan de slag te gaan

Afgedankte, kapotte elektrische en elektronische apparaten brengt u naar de erkende inzamelpunten.
Zo vinden ze de weg naar milieuverantwoorde recyclage en herwinnen we de grondstoffen voor het produceren van nieuwe producten.

Een langere levensduur kun je bekomen door:

  • goed en verantwoord gebruik van je toestel
  • herstel en upgrade
  • hergebruik door een andere eigenaar
  • gedeeld gebruik en bezit

Neem een kijkje bij de andere rubrieken hiervoor!

Een paar interessante weetjes

De materiaalwaarde van een tweedehands smartphone is onbeduidend ten opzichte van de waarde die je kan boeken door herverkoop of hergebruik van componenten. Recyclage is dus best de laatste optie.

Restwaarden smartphone

Restwaarden smartphone.JPG

Deze grafiek geeft de wereldwijde schaarste aan kostbare metalen weer.

Er is een wereldwijde schaarste aan kostbare metalen. Europa is afhankelijk van andere continenten voor de levering van kostbare en schaarse metalen.

Des te meer redenen om de materialen en grondstoffen in Vlaanderen en Europa in de kringloop te houden.

Beleid en opvolging

Om deze materiaalkringloop duurzaam te sluiten heeft de OVAM een overeenkomst afgesloten met verschillende actoren actief in productie, distributie en verwerking van de afgedankte apparaten en toestellen.

Recupel staat in voor de inzameling en verwerking van afgedankt elektro uit huishoudens en bedrijven. Naast de organisatie van inzamelingkanalen en opvolging van de inzamelkanalen en partners, zet Recupel ook in op sensibilisatie en educatie van burgers van alle leeftijden.

Er zijn jaarlijkse diverse media en campagnes voor diverse doelgroepen samen met partners waaronder educatieve organisaties en lokale besturen.

Nuttige links