Duurzaam met verpakkingen

Educatief aanbod

Fost Plus biedt reeds jaren aan de Vlaamse scholen (kleuter-, lager en secundair onderwijs) vormende animaties aan.  De Vlaamse afvalintercommunales communiceren en informeren  de scholen in hun verzorgingsgebied. Inhoudelijk baseren deze animaties zich o.a. op de ladder van Lansink en proberen ze op een interactieve manier de leerlingen mee te nemen in het afvalverhaal. Van netheid tot sorteerregels, van preventie tot recyclage. Een gedeelte van deze animaties worden deels gefinancierd door het Vlaamse Gewest. In termen van aantallen spreken we over ruim 4.100 vormende animaties per schooljaar.

School als bedrijf

Fost Plus bezorgt via de intercommunales gratis containers voor selectieve inzameling van PMD en papier en karton.

Projecten

Ondanks de ondersteuning met educatief en praktisch materiaal merken we dat de selectieve inzameling en preventie van afval niet alle scholen even effectief en efficiënt verloopt.
Deze situatie wordt onderzocht op verbeter- en aandachtspunten voor de aanpak, het beleid en de ondersteuning naar scholen toe.
In het schooljaar 2017-2018 werd i.s.m. het Vlaamse Gewest een pilootproject opgestart in 5 secundaire scholen om via een meer intensieve begeleiding deze scholen mee te nemen in een traject dat enerzijds alle geledingen van een school wil betrekken en anderzijds via het principe van ecoteams meer bottom-up de school in kwestie wil sensibiliseren en aanzetten tot concrete actie inzake netheid en sorteergedrag.