Een nieuw jasje voor het geoloket

 • 7 juni 2018

Het geoloket laat toe om na te gaan of voor een opgegeven locatie informatie gekend is over de bodemkwaliteit bij de OVAM.

Deze informatie bestaat uit:

 • gepubliceerde sitebesluiten;
 • uitgevoerde oriënterende bodemonderzoeken;
 • uitgevoerde beschrijvende bodemonderzoeken;
 • opgestelde bodemsaneringsprojecten;
 • uitgevoerde eindevaluatieonderzoeken;
 • meldingen van bodemverontreiniging en schadegevallen;
 • uitgevoerde evaluatierapporten van schadegevallen.

In het kaartvenster worden de dossiergebieden ingekleurd volgens het hoogst aanwezige opdrachttype. De volgorde steunt op de normale opeenvolging van opdrachten zoals bepaald in het Bodemdecreet en de Richtlijnen voor Schadegevallen.

Voor elk van de getoonde gebieden kan in het geoloket meer informatie opgevraagd worden via een identificeerknop. De getoonde informatie wordt wekelijks geactualiseerd.

Wat is nieuw?

Wat is nieuw ten opzichte van het oude geoloket?

 • De achtergrondkaarten onder andere GRB, en de adreslocatie zijn afkomstig van Informatie Vlaanderen. Je kan zoeken op adres of op percelen. Deze zoekfunctie werkt met suggesties. Voor een adressuggestie zijn minstens twee letters nodig, voor een perceelsuggestie minstens vier cijfers. In de suggestie worden zowel huidige als gemuteerde percelen voorgesteld;
 • De informatie over bodemonderzoeken en sanering werd samengevoegd in één kaartlaag, evenals de informatie over schadegevallen en meldingen. Een legende geeft meer informatie over de inkleuring van de kaartlaag in het kaartvenster;
 • Met een identificeerknop wordt meer informatie getoond over de beide kaartlagen. De informatie wordt getoond in een apart venster en bevat geen afkortingen meer. Per dossier wordt de meest recente opdracht getoond per type. Van elke opdracht wordt de opdrachtnummer en de rapportdatum vermeld;
 • Meer informatie vindt u in de helppagina van het geoloket. De help bestaat voortaan uit webpagina's in plaats van een pdf-rapport.

Meer informatie