Een steuntje in de rug voor innovatieve projecten

  • 26 februari 2018

OVAM geeft lokale besturen die het pad van de circulaire economie willen bewandelen een steuntje in de rug. Vernieuwende projecten die inzetten op kwalitatieve of kwantitatieve vermindering van materialengebruik en –verbruik komen in aanmerking voor de subsidie innovatieve projecten. Belangrijk bij de beoordeling van de projecten is het innovatieve en duurzame karakter, maar ook de voorbeeldfunctie voor andere besturen.

Eind 2017 werd de procedure voor het indienen van de projecten bijgestuurd: een update van de krijtlijnen.

Wie komt in aanmerking?

De subsidies zijn bestemd voor lokale overheden. Dit zijn zowel gemeenten, gemeentebedrijven, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, verenigingen van steden en gemeenten, provincies en provinciebedrijven. Een actieve samenwerking met andere partners moedigen wij aan.

De bedragen

De  subsidie bedraagt tot 50% van de aanvaarde kosten. Deze worden op het einde van het project betaald.

Welke projecten?

  • Innovatieve en inspirerende ideeën die inspelen op uitdagingen van lokale besturen rond materialenbeheer en circulaire economie.  
  • Projecten  die de zoektocht naar nieuw en effectief beleid stimuleren, door onderzoek, samenwerking, thematische vernieuwing en/of technologische ontwikkelingen.
  • Projecten met een belangrijk leerpotentieel voor andere besturen.
  • Projecten die door hun vernieuwende aanpak geen plaats vinden binnen het klassieke aanbod van het subsidiebesluit.

Mogelijke invalshoeken zijn: voedselverspilling tegengaan, duurzaam wonen en bouwen, de deeleconomie ondersteunen en hergebruik stimuleren, reparatie, recyclage en alternatieve vormen van selectieve inzameling. Ook voorstellen die nieuwe doelgroepen aanspreken, andere logistieke oplossingen uitproberen of investeringen in technologische ontwikkeling komen in aanmerking.

Hoe indienen?

Op onze site vind je de formulieren voor het indienen van je project. Op basis van deze informatie oordeelt de expertencommissie of het project aan de minister wordt voorgelegd.

Heb je een goed idee, maar nog geen concreet voorstel, aarzel dan niet om vooraf een gesprek met OVAM aan te gaan. Wij denken graag mee over de doorgroei naar een inhoudelijk volgroeid en volledig projectvoorstel.

Wanneer?

Je kan je projectvoorstel gedurende het ganse jaar indienen . Houd voor een vlotte opvolging wel rekening met de periodes voor beraadslaging door de expertencommissie. Voor 2018 zijn dit alvast:

14 maart   |    31 mei   |   15 oktober

 

Meer weten? > www.ovam.be/subsidies-voor-lokale-besturen