Eerste fase sanering van 'De Nieuwe Dokken' in Gent achter de rug

  • 13 oktober 2017

Tussen de Gentse Schipperskaai en de Koopvaardijlaan verrijst een gloednieuwe stadswijk: De Nieuwe Dokken.​ Door een geïntegreerde aanpak, stemt de OVAM de sanering van de bodemverontreiniging af met de herontwikkeling.

De Nieuwe Dokken

Op 27 februari 2017 gaven Stad Gent, sogent, projectontwikkelaar cvba Schipperskaai Development en de OVAM in aanwezigheid van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege het startschot voor de bodemsanering van de zone tussen de Gentse Schipperskaai en de Koopvaardlaan. Industriële activiteiten, zoals de productie en behandeling van dwarsliggers voor treinsporen, hebben er in de negentiende en twintigste eeuw geleid tot een bodemverontreiniging met creosoot. De sanering van die historische verontreiniging is noodzakelijk om de site om te vormen tot een nieuwe woonbuurt: De Nieuwe Dokken.

35 000 ton verontreinigde grond

Dit voorjaar ging de eerste fase van de saneringswerken in, uitgevoerd door de aannemer DEC Environmental Consultants, onder begeleiding van de bodemsaneringsdeskundige Esher bvba. Na de oude betonverharding te hebben opgebroken, werd een soilmixwand door de projectontwikkelaar geplaatst. Deze wand heeft een tweeledige functie, enerzijds wordt deze gebruikt als stabiliteitsmaatregel voor de bodemsaneringswerken en anderzijds als grondkering voor de bouw van een ondergrondse parkeergarage. Na de voorbereidende werken startte de saneringsaannemer in mei met de ontgraving van de verontreinigde grond (tot 4 m diep). Ter hoogte van de meest verontreinigde spots werd plaatselijk dieper gegraven, tot 6,5 m diep onder het maaiveld

Hoewel vooraf zeer uitgebreid bodemonderzoek is uitgevoerd, werden we tijdens de sanering toch geconfronteerd met bijkomende verontreinigingen. Zo was de verontreiniging ter hoogte van het toekomstig Stadsgebouw (een verzamelgebouw van enkele stedelijke functies zoals school en sporthal) omvangrijker dan initieel ingeschat. In de noordelijke ‘woongroenzone’ werden naast creosootverontreiniging ook een aantal vaten en verontreiniging met een zware olie aangetroffen. In totaal werd tussen mei en september 2017 ruim 35 000 ton verontreinigde grond afgevoerd naar een grondreinigingsinstallatie en werden reeds 3 van 5 bouwvelden opgeleverd. Vanwege de hoge vuilvracht werd het grootste deel ervan thermisch gereinigd. Tijdens de graafwerken werd ook al ruim 75 000 m³ verontreinigd grondwater gezuiverd en vervolgens geloosd in het Handelsdok.

Geurhinder

Saneren brengt helaas ook hinder met zich mee. Dat hebben de bootbewoners aan de Schipperskaai tijdens de warme dagen in juni jammer genoeg mogen ondervinden. Creosoot is zeer vluchtig en kan tijdens graafwerken of het laden van vrachtwagens geurhinder veroorzaken. Tijdens de graafwerken werd de luchtkwaliteit ter hoogte van de woonboten meermaals per dag opgevolgd. Via een vlaggensysteem (groen, oranje, rood) werden de buurtbewoners ingelicht over de luchtkwaliteit. Op sommige dagen (bij oranje vlag) moesten bootbewoners ramen en deuren gesloten houden en ventilatieopeningen sluiten. In de mate van het mogelijke heeft de aannemer zijn werkwijze aangepast op dagen met een slechte luchtkwaliteit. Zo werden op warme dagen extra vernevelingskanonnen geplaatst, werd er bij wind uit het oosten in minder verontreinigde zones grond ontgraven … De gezondheid van de bootbewoners was op geen enkel moment in gevaar.

Ondergrondse parking

De komende maanden liggen de saneringswerken even stil om plaats te maken voor heropbouw. De projectontwikkelaar start nu met de bouw van de ondergrondse parking. Dat zal ongeveer acht maanden in beslag nemen. Als alles volgens planning verloopt, gaat de volgende fase, de sanering van het wijkpark en het noordelijke bouwveld, in voorjaar 2018 van start.