Eindverkoper/tussenhandelaar

Wat is (A)EEA ?

AEEA staat voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. AEEA is dus alle elektrische en elektronische apparatuur die door een huishouden of een bedrijf wordt afgedankt.

Klik hier voor een overzicht van de apparatuur die onder de wetgeving AEEA valt.

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen huishoudelijke EEA enerzijds en professionele EEA anderzijds. Huishoudelijke EEA zijn EEA die worden gebruikt in huishoudens of daarmee vergelijkbaar gebruik in bedrijven. Een computer of ijskast die in een bedrijf wordt gebruikt zoals in een huishouden, behoort dus tot de categorie huishoudelijke EEA. Als deze computer wordt afgedankt is het bedrijfsafval, maar het wordt wel beschouwd als huishoudelijk AEEA.

Voorbeelden van huishoudelijke EEA of vergelijkbaar EEA :

 • Koel- en vriesapparatuur: koelkast, diepvriezer,…;

 • Groot witgoed: wasmachine, droogkast, fornuis, zonnebank, vaatwasmachine,…;

 • Televisies en monitoren: TV-schermen, computermonitoren,…;

 • Overige apparatuur: microgolfoven, GSM, printer, toetsenbord, radio, DVD-speler, strijkijzer, stofzuiger, grasmaaier, verlichtingsapparatuur,…;

 • Lampen: gasontladingslampen zoals TL-lampen, zonnebanklampen, spaarlampen,… .

Anderzijds zijn er de professionele EEA. Dit zijn toestellen die normaal gezien nooit binnen een huishouden worden gebruikt. Het zijn toestellen die enkel binnen een professionele context worden gebruikt.

Voorbeelden van professionele EEA :

 • laboratoriumapparatuur, bankautomaten, tandartsstoelen …

 • apparaten zoals een kopieerapparaat groter dan 35 kg, een drankautomaat, een scanner groter dan 5 kg, een server,…

Terug

Is AEEA gevaarlijk afval?

Als AEEA gevaarlijke onderdelen of componenten bevat is het gevaarlijk afval. AEEA moet verplicht gedepollueerd en gedemonteerd worden door vergunde verwerkers. De verschillende afvalstromen die na depollutie en demontage ontstaan dienen verder gerecycleerd te worden.

 • Voorbeelden van schadelijke onderdelen:

 • In koel- en vriesapparatuur en andere grote toestellen: koelmiddelen met CFK’s of halonen, CFK-houdende olie, PCB-houdende condensatoren, kwikschakelaars,…;

 • In kleine toestellen: (oplaadbare) batterijen, PCB-houdende condensatoren, TL-lampen of andere kwikhoudende lampen, asbest in oude apparaten met temperatuuroverdracht (strijkijzer, waterkoker,…), nikkel cadmium batterijen,…;

 • In audio- en videoapparatuur: beeldschermen, batterijen, TL-lampen,…;

 • In ICT-apparatuur: beeldschermen, LCD-schermen,…;

 • In verlichtingsarmaturen: PCB-houdende condensatoren, TL-lampen of andere kwikhoudende lampen,… .

Meer info over wanneer onderdelen of componenten gevaarlijk zijn, vindt u in het Standpunt catalogering AEEA. Dit document vindt u rechts op deze pagina bij Publicaties.

Terug

Wat is de aanvaardingsplicht op AEEA?

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) zijn onderworpen aan de aanvaardingsplicht. De aanvaardingsplicht houdt in dat de eindverkoper, tussenhandelaar en producent/invoerder verantwoordelijk zijn voor de inzameling en verwerking van AEEA. Zij zijn verplicht om het door de klant afgedankte product terug te nemen. Tevens dient er aan de bevoegde gewestelijke overheid (voor het Vlaamse Gewest is dat de OVAM) gerapporteerd te worden hoeveel elektrische en elektronische apparatuur (EEA) er nieuw op de markt wordt gebracht, en hoeveel er wordt ingezameld en verwerkt. AEEA dienen volgens specifieke normen gerecycleerd te worden en dit enkel door bedrijven die hiervoor vergund zijn.

De batterijen aanwezig in EEA zijn bovendien onderworpen aan de aanvaardingsplicht afgedankte batterijen.

De wettelijke bepalingen zijn opgenomen in artikel 21 van het Materialendecreet (decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen)  en in hoofdstuk 3 van het VLAREMA (Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen). De aanvaardingsplicht is gebaseerd op Europese regelgeving (AEEA-richtlijn 2002/96/EG4 en batterij-richtlijn 2006/66/EG5).

De aanvaardingsplicht AEEA geldt zowel voor huishoudelijke EEA (sinds 1 juli 1999) als voor professionele EEA (sinds 13 augustus 2005).

Terug

Hoe kunt u als eindverkoper/tussenhandelaar voldoen aan de aanvaardingsplicht AEEA?

Als eindverkoper tussenhandelaar van EEA moet u het AEEA dat uw klanten u in het kader van de aanvaardingsplicht aanbieden, gratis aanvaarden, als er een gelijkaardig product wordt aangeschaft.

De eindverkoper van EEA moet op een duidelijk zichtbare plaats in elk van zijn verkooppunten een bericht aanbrengen waarop onder de titel “AANVAARDINGSPLICHT” is aangegeven op welke wijze hij voldoet aan de aanvaardingsplicht (via het Recupel-systeem, PV-Cycle of via een individueel afvapreventie- en afvalbeheerplan) en op welke wijze de koper zich kan ontdoen van zijn afgedankt product. Ook bij verkoop buiten een verkoopsruimte moet de consument hierover geïnformeerd worden.

Het AEEA dat u in het kader van de aanvaardingsplicht hebt ontvangen van klanten dient u gescheiden van andere afvalstoffen op te slaan. Bovendien moet dit AEEA weersbestendig en op een verharde ondergrond opgeslagen te worden. Als er kans is op lekken (van bijvoorbeeld koelvloeistoffen), moet u een opvangvoorziening plaatsen.

Voor zover u het AEEA dat u van uw klanten heeft ontvangen en op een correcte manier opslaat en op een regelmatige basis afvoert of laat afvoeren, hebt u geen milieuvergunning nodig voor de opslag van AEEA.

Terug

Opslag van AEEA

Teruggenomen AEEA van klanten moet gescheiden opgeslagen worden van andere afvalstoffen. Conform artikel 5.2.5.2 van het VLAREMA moet de ingezamelde AEEA op een milieuverantwoorde wijze opgeslagen worden. Dit wil zeggen, weersbestendig en op een verharde ondergrond. Als er kans is op lekken (van bijvoorbeeld koelvloeistoffen), moet u een opvangvoorziening plaatsen.

Terug

Hoe raakt u reglementair en milieuverantwoord uw AEEA kwijt?

De wijze waarop u zich als eindverkoper/tussenhandelaar reglementair kunt ontdoen van uw AEEA dat u in het kader van de aanvaardingsplicht hebt ontvangen van klanten, hangt af van de keuze die de producent/invoerder heeft gemaakt tussen enerzijds aansluiten bij het collectieve systeem (lid worden van Recupel of PV-Cycle), en anderzijds het op individuele wijze voldoen aan de aanvaardingsplicht (opstellen en naleven van een individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan dat dient goedgekeurd te worden door de OVAM). Afhankelijk van de gemaakte keuze van de producent/invoerder tussen het collectieve versus het individuele systeem, hebt u als eindverkoper/tussenhandelaar verschillende mogelijkheden.

Inzameling via het Recupel-inzamelsysteem

Indien de producent/invoerder lid is van Recupel kan u gebruik maken van volgende inzamelmogelijkheden:

Leverancier

U kunt met uw AEEA gratis terecht bij uw leverancier van EEA als u een gelijkaardig nieuw product koopt. Een Belgisch bedrijf dat aan u EEA levert is immers verplicht om AEEA gratis te aanvaarden bij aankoop van een nieuw gelijkaardig product.

Ophaalpunt worden van huishoudelijk AEEA

Recupel haalt bij uw bedrijf onder bepaalde voorwaarden huishoudelijk AEEA op als u zich registreert als ophaalpunt. Huishoudelijke AEEA en gasontladingslampen worden gratis opgehaald door Recupel. Aansluiten bij Recupel als ophaalpunt is gratis. Indien uw bedrijf ophaalpunt wordt van huishoudelijke AEEA, wordt er door Recupel gratis een recipiënt voorzien waarin u uw AEEA kan plaatsen (een boxpallet of container). Ook 8 lossen eenheden AEEA worden opgehaald door Recupel. Voor de ophaling van gasontladingslampen is er een specifiek systeem uitgewerkt: er is een ‘lampendoos’ ter beschikking die tot 50 kg lampen kan bevatten en een ‘lampenbox’ die tot 200 kg lampen kan bevatten. Voor meer info klik hier

 • Ophaling van AEEA via een Recupel-partner

  U kan uw AEEA ook laten ophalen door een Recupel-partner. Op die manier kan u uw AEEA zonder directe tussenkomst van Recupel laten ophalen door één van de inzamelaars die met Recupel een contract heeft afgesloten. Recupel ontwikkelde de Smartloop-app om ontdoeners en geregistreerde inzamelaars makkelijk met elkaar in contact te brengen.
   

 • Zelf afvoeren van uw AEEA naar een Recupel-partner

  Als u zelf instaat voor het vervoer van uw AEEA kan u met uw huishoudelijk AEEA gratis terecht bij een Recupel-partner die een vergunning heeft voor de opslag van AEEA. Ook hiervoor kan u beroep doen op de Smartloop-app van Recupel.
   

 • Kringloopcentrum

  Indien u herbruikbaar AEEA heeft, kan u contact opnemen met een erkend kringloopcentrum. Voor meer inlichtingen en adressen van kringloopcentra: www.dekringwinkel.be.
   

 • Containerpark

  Als er enkel kleine hoeveelheden huishoudelijke AEEA af te voeren zijn, is ook het containerpark een mogelijkheid. In sommige regio’s worden bedrijven toegelaten op het containerpark (vooraf navragen bij de gemeente!).

Inzamelsysteem voor fotovoltaïsche zonnepanelen via PV-Cycle

Wanneer u zich wenst te ontdoen van fotovoltaïsche zonnepanelen kan u deze gratis achterlaten bij de leverancier of u kan contact opnemen met één van de PV-cycle inzamelpunten. Klik hier voor een overzichtlijst van de PV-cycle inzamelpunten.

Inzamelsysteem via een goedgekeurd individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan

Wanneer u zich wenst te ontdoen van AEEA waarvan de producent/invoerder een goedgekeurd individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan heeft, dan kan u hiermee gratis terecht bij uw leverancier. Voor deze apparaten is er een specifiek inzamelsysteem voorzien, opgezet door de producent/invoerder. Meer info over dit welbepaalde inzamelsysteem kan u bekomen bij de leverancier van het toestel. Op de website van OVAM vindt u een lijst met bedrijven die een goedgekeurd individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan hebben.

Rechtstreekse inzameling via een geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar of vergunde verwerker

Anderzijds zijn er een aantal mogelijkheden buiten de aanvaardingplicht om. U kan uw AEEA ook laten ophalen door een geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar, of zelf afvoeren naar een vergunde verwerker die geen contracten hebben met een producent met een goedgekeurd individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan, Recupel of PV Cycle.

Rechtstreekse inzameling via een geregistreerde vervoerder, geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar of vergunde verwerker

U kunt uw AEEA steeds laten ophalen door een geregistreerde vervoerder, geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar, of zelf afvoeren naar een vergunde verwerker. Opgelet! Indien u gebruik wenst te maken van dit systeem, dient u jaarlijks vóór 1 juli te rapporteren in de online rapporteringstool BeWeee.

Transport

Geregistreerde vervoerder of geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar

Als de afvoer van uw AEEA gebeurt door een derde moet deze beschikken over een registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar. De lijst van geregistreerde vervoerders en de lijst van de geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars van AEEA vindt u hier.

Als u uw AEEA zelf wenst te vervoeren naar een verwerker heeft u geen registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar nodig voor het vervoer van dit AEEA. Als dit AEEA wordt afgevoerd naar een verwerker buiten het Recupel-systeem om, dient u er als opdrachtgever op toe te zien dat de doelstellingen inzake hergebruik en nuttige toepassing van artikel 3.4.4.5 van het VLAREMA worden behaald (zie artikel 5.2.5.4 van het VLAREMA). Op verzoek van de OVAM dient u hierover informatie te verstrekken.

Identificatieformulier

Van elke ophaling van AEEA is een document nodig waarop staat waar het AEEA naartoe is gegaan, met o.a. datum, hoeveelheid en soort apparaten. Gebruik het identificatieformulier voor afvalstoffen , of het document dat Recupel gebruikt bij de ophaling. Het identificatieformulier voor gevaarlijke afvalstoffen is van toepassing voor gevaarlijke AEEA. Meer info over wanneer AEEA gevaarlijk zijn, vindt u in het Standpunt catalogering AEEA. Dit document vindt u rechts op deze pagina bij Publicaties.

Grensoverschrijdende transporten

Wanneer gevaarlijke AEEA naar het buitenland wordt vervoerd, moet steeds worden voldaan aan de Europese verordering (1013/2006/EG) betreffende de overbrenging van afvalstoffen. Voor AEEA houdt dit concreet in dat er steeds een goedgekeurde kennisgeving vereist is.

Voor uitvoer naar niet-OESO landen geldt er een exportverbod voor gevaarlijke AEEA. Zie hiervoor ook naar het standpunt certificering van AEEA. Dit document vindt u rechts op deze pagina bij Publicaties.

Terug

Verwerking en recyclage

Demontage van AEEA vereist steeds een vergunning. Een apparaat volledig ontmantelen dient dus overgelaten te worden aan vergunde verwerkers. Het weghalen van gevaarlijke onderdelen is voorbehouden voor bedrijven die deze activiteit in hun milieuvergunning hebben opgenomen. De lijst van vergunde verwerkers van AEEA vindt u hier.

Terug

 

Rapporteringsplicht AEEA

Volgens VLAREMA artikel 3.4.4.12 bent u als distributeur verplicht te rapporteren hoeveel AEEA u terugnam van uw klanten. Het AEEA dat u afvoerde via Recupel, een Recupel-partner of PV-Cycle wordt automatisch door dit beheersorganisme aan de overheid gerapporteerd. Hebt u daarbuiten AEEA afgevoerd, dan dient u deze hoeveelheden rechtstreeks te rapporteren in de rapporteringstool BeWeee.

Terug

Controlebevoegdheid OVAM

De OVAM is de bevoegde instantie voor controle op de aanvaardingsplicht. De toezichthouders van de OVAM hebben het recht op onder meer toegang, inzage/kopie van zakelijke gegevens en het doen van vaststellingen. De toezichtrechten van de toezichthouders zijn opgenomen in het decreet algemene bepalingen milieubeleid van 5 april 1995 (Titel XVI, hoofdstuk III, artikel 16.3.10).

Als er overtredingen worden vastgesteld kan er een verslag van vaststelling (VVV) of een proces-verbaal (PV) worden opgesteld.

Terug