ENSOr verkent nieuwe stappen in het bodembeleid rond emerging contaminants

  • 17 januari 2019

‘Emerging contaminants’ of ‘contaminants of emerging concern’ zijn stoffen die voorkomen in het milieu (bv. bodem, grondwater, waterbodem) maar nog niet standaard gemeten worden. De onvolledige kennis over deze stoffen zorgt voor veel onzekerheid, bijvoorbeeld op het vlak van volksgezondheid, aansprakelijkheid en financiële gevolgen. Door de onzekerheid is er ook onduidelijkheid over hoe met deze problematiek verder te gaan. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken, nam de OVAM het voortouw om beleidsmakers, consultants, wetenschappers en probleemhebbers bij elkaar te roepen in een internationale workshop en samen op zoek te gaan naar een aanpak.

Complexe materie…

Meer dan 80 deelnemers vanuit een verschillende achtergrond namen de uitnodiging van de OVAM aan. De eerste dag brachten een tiental experts een boeiende ‘state of the art’ over deze stoffen, en dit zowel op beleidsmatig, wetenschappelijk-technisch als juridisch vlak. Dat emerging contaminants een complexe uitdaging vormen, bleek uit de vele vragen die in de presentaties en vanuit het publiek gesteld werden. In het afsluitend debat was er consensus over het feit dat emerging contaminants mogelijke risico’s voor de gezondheid of voor de omgeving kunnen vormen -zeker op lange termijn-, voor onzekerheid zorgen en dat er dus werk gemaakt moet worden van het creëren van een helder beleidskader. Ook was er eensgezindheid dat we dit best samen doen. Op de tweede dag verzamelden we in vier interactieve workshops concrete ideeën om dit gezamenlijk traject op te starten. Welke acties moeten we ondernemen op basis van de beschikbare kennis? Hoe stimuleren we bewustwording over deze problematiek? Moet het juridisch kader aangepast worden? Hoe kunnen we samenwerken?

… vraagt om heldere oplossingen

De vele inzichten die we opdeden tijdens ENSOr en het enthousiasme van de deelnemers, overtuigde ons om al een tweede ENSOr evenement (waarschijnlijk in 2020) in het vooruitzicht te stellen. Zo kunnen we de aanpak en de samenwerking die we tijdens de eerste ENSOr opstartten, verder vorm geven en stimuleren en werken we stap voor stap aan een beleid over emerging contaminants.


De presentaties, video opnames en de resultaten van de ENSOr workshops vindt u https://www.2mpact.be/ensor