Europa stelt nieuw pakket circulaire economie voor

  • 17 december 2015

Op 2 december 2015 publiceerde de Europese Commissie het vernieuwde pakket circulaire economie. Het pakket bestaat uit een actieplan “Maak de cirkel rond – Een EU-actieplan voor circulaire economie” en een voorstel voor herziening van de zes 6 afvalrichtlijnen (kaderrichtlijn afval, storten van afval, verpakkingsafval, autowrakken, batterijen, elektronisch afval).

Het nieuwe pakket vervangt het voorstel, dat midden 2014 verscheen onder de toenmalige Commissie Barosso II. De nieuwe Commissie Juncker beloofde een nieuw en ambitieuzer pakket met aandacht voor alle fasen van de kringloop. Het pakket bevat veel positieve voornemens, waarvan de impact op een overgang naar circulaire economie in Europa weliswaar nog niet duidelijk is.  

De verhoogde aandacht voor efficiënt materialengebruik bij productdesign, voor preventie en hergebruik en voor groene overheidsaanbestedingen zijn een positief signaal. Ook de aandacht voor  een betere markt voor recyclaten en de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid zijn een stap vooruit.  Veelbelovend is ook dat de cohesiefondsen en Horizon 2020 meer gericht zullen ingezet worden in functie van het halen van recyclagedoelstellingen en de afval hiërarchie.

De meeste doelstellingen in het pakket van Commissie Juncker ligt lager dan in de oorspronkelijk tekst.

  • In 2025 moet 60% van het huishoudelijk afval gerecycleerd worden, in 2030 moet dat 65  worden. Het oorspronkelijke doel voor huishoudelijk afval lag op 70% recyclage in 2030.
  • Voor verpakkingsafval geldt een recyclagedoel van 65% in 2025, en 75% in 2030. In het pakket van Barosso II lagen deze recyclagedoelen op 70% en 80%.
  • Het stortverbod uit het vorig pakket werd een dwingende doelstelling om tegen 2030 nog 10% van het recycleerbaar afval te storten.
  • De doelstelling om 30% minder voedselverlies te hebben in 2025 verdween in het nieuwe pakket.
  • Lidstaten met een achterstand voor recyclage doelstellingen krijgen 5 jaar uitstel.

Meer informatie op eur-lex.europa.eu