Europese Week van de Afvalvermindering van 16 tot 24 november

  • 8 november 2019

De Europese Week van de Afvalvermindering (EWAV) is een Europees initiatief en loopt van 16 tot 24 november. Het wil overheden, privébedrijven, maatschappelijke organisaties en de burgers zelf aanzetten om bewustmakingsacties te organiseren voor een duurzaam beheer van grondstoffen en afvalstoffen. Dit jaar staat 'Waste Education and Communication' in de spot.

Drie R’s

De acties in de EWAV draaien rond de drie R’s: Reduce waste (afval verminderen), Reuse products (producten hergebruiken), en Recycle material (materiaal recyclen). Dit jaar ligt de focus op afvalvermindering.

Er zijn verschillende soorten acties: workshops, conferenties, wedstrijden, games, expo’s, informatiecampagnes… Ook kleine acties kunnen een grote impact hebben.

Meer info

Meer info over de Europese Week van de Afvalvermindering vindt u hier.