FAQ vragen GO! scholen

Komt mijn school in aanmerking?

De volgende GO! scholen komen in aanmerking:

 • de  kleuterscholen
 • het lager onderwijs
 • het secundair onderwijs
 • de internaten
 • de CLB's

Komt niet in aanmerking:

 • DBF(M)-constructies (bvb scholen van morgen) Let op: enkel het deel waarop men het zakelijk recht vestigt komt niet in aanmerking

Hoe moet ik me aanmelden in het protocol scholen?

Om te genieten van deze subsidie moet uw school zich aanmelden met een specifiek aanmeldingsformulier. De aanpak verloopt in samenwerking tussen OVAM en het GO!. 

Sommige zaken zijn me niet duidelijk, kan ik meer uitleg krijgen?

Ja, dat kan. Neem contact op met ons via scholen@ovam.be we nemen zo snel als mogelijk contact met u op

Hoe reageer ik op ongeruste ouders bij het bekend raken van de verontreiniging?

De OVAM kan voor de bodemverontreiniging of bodemsanering op uw school:

 • posters voorzien met meer duiding en achtergrondinformatie;
 • een toelichting komen geven;
 • informatie voorzien die u op uw website kunt plaatsen.

Wordt er voldoende rekening gehouden met de verkeersdrukte in en rond de school op bepaalde tijdstippen?

Uiteraard. Bij de uitvoering van bodemsaneringswerken moeten volgende zaken minimaal ter beschikking te zijn:

 • veiligheids-en gezondheidsplan,
 • verkeerscirculatieplan,
 • ...

De school zal ook tijdig bevraagd worden over de aan- en afrijtijden voor kinderen en jongeren en andere specifieke plaatselijke verkeersproblemen. Hier zal in de mate van het mogelijke rekening mee gehouden worden.

Contact

Team Publieke Instellingen
scholen@ovam.be